Fråga facket Fråga facket

Karensdagen är ett hot mot folkhälsan

Välfärd LO, Kommunal och Handels: Ersätt dagen med ett karensavdrag


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Aftonbladet 13 april 2015

Karensdagen är ett omodernt inslag i svensk sjukförsäkring och är på många sätt orättvis. LO och LO-förbunden har länge velat göra något åt detta och nu är vi inte längre ensamma om det. Det finns ett brett stöd i riksdagen och i Socialförsäkringsutredningen för att ta ett steg i rätt riktning och ersätta karensdagen med ett karensavdrag, för att i ett första led lösa den dubbelbestraffning som drabbar arbetstagare med långa arbetspass. Nu måste regeringen ta chansen att utnyttja den starka uppslutningen kring förslaget.

Argumenten för att ersätta karensdagen med ett karensavdrag, där ett avdrag istället görs som motsvarar en femtedel av veckoarbetstiden, är flera:

Ökad rättvisa

Karensdagen är orättvis och de stora förlorarna är de som jobbar deltid eller har långa arbetsdagar. Detta har bland annat inneburit att traditionellt kvinnodominerade låglöneyrken, som exempelvis butiksbiträden, vårdpersonal och restauranganställda, blir särskilt drabbade.

Allra hårdast slår karensdagen mot de som jobbar natt eftersom deras arbetspass alltid är långa. Till exempel kan en undersköterska som jobbar deltid med nattpass förlora mer än dubbelt så mycket av månadslönen på en karensdag, jämfört med dem som jobbar vanlig arbetstid på vardagarna. 

Att löntagare med koncentrerade arbetspass – ofta kvinnor med deltidsarbete, låga inkomster och osäkra anställningar – ska drabbas hårdare än alla andra är oacceptabelt. Att dubbelbestraffningen tas bort är ett viktigt fackligt krav. Dessutom bör de personer som har flera arbetsgivare, och som med dagens system riskerar att få flera karensdagar i samma sjukperiod, få samma inkomstbortfall som alla andra.

Minskad smittspridning och bättre folkhälsa

Eftersom karensdagen är väldigt kostsam för LO-medlemmarna och än mer för de som arbetar långa, koncentrerade arbetspass, finns därför en påtaglig risk att anställda som förlorar mycket på att vara hemma går till jobbet trots att de är sjuka. Dessa personer som ofta jobbar inom handeln, restaurangnäringen samt vård och omsorg träffar många människor dagligen och har därför lättare att bli smittade och smitta andra. För dessa yrkesgrupper kan sjuknärvaron därför vara extra problematisk ur smittspridningssynpunkt.

Över två miljoner anställda i vårt land går till jobbet minst två gånger om året, trots att de borde sjukskriva sig och stanna hemma. Det motsvarar 50 procent av kvinnorna och 47 procent av männen på arbetsmarknaden.

Dagens sjuknärvaro är ofta morgondagens sjukfrånvaro. Det finns en rad studier som visar att personer som upprepade gånger går till jobbet trots att de borde ha sjukskrivit sig, löper större risk för framtida sjukskrivningar, både korta och långa. Den ökning av sjuknärvaron som vi ser i dag är ett hot mot den framtida folkhälsan, jobben och tillväxten.

Det finns alltså många skäl för regeringen att agera. Det här skulle vara ett viktigt första steg mot en mer jämlik, modern och hälsofrämjande sjukförsäkring.

Tobias Baudin, vice ordförande LO

Annelie Nordström, ordförande Kommunal

Susanna Gideonsson, ordförande Handels