Fråga facket Fråga facket

Kollektivavtalen måste säkras i CETA

Vi välkomnar ökad frihandel mellan EU och Kanada men det behövs förtydliganden vad gäller bland annat kollektivavtal och strejkrätt i frihandelsavtalet. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Eva Nordmark, ordförande TCO och Göran Arrius, ordförande Saco.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på europaportalen.se 17 oktober 2016

Imorgon ska EU:s handelsministrar fatta beslut om det färdigförhandlade frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA. Vi välkomnar ökad handel mellan EU och Kanada. Dock behövs vissa förtydliganden vad gäller bland annat kollektivavtal och strejkrätt i avtalet. Detta bör göras i en rättsligt bindande deklaration.

Sveriges utveckling är ett exempel på att handel och öppenhet mot omvärlden skapar välstånd, jobb och tillväxt. LO, TCO och Saco ställer sig därför positiva till att EU sluter frihandelsavtal med omvärlden. Men det ska givetvis vara bra avtal.

Konkurrens ska inte ske med löner och anställningsvillkor. Arbetstagarnas rättigheter och fackliga rättigheter ska respekteras. Det politiska handlingsutrymmet ska värnas. Vi bestämmer själva i Sverige om offentliga tjänster och välfärdsystemets utformning.

Vår utgångspunkt har varit att CETA ska sätta en så hög standard som möjligt vad gäller bland annat arbetstagarnas rättigheter. Inte bara för att skapa en rättvis handel mellan EU och Kanada utan för att påverka framtida handelsavtal, till exempel det som nu förhandlas med USA (TTIP). Vi välkomnar därför särskilt att de avtalsslutande parterna i CETA är överens om att handel och investeringar ska gynna arbetstagarnas rättigheter, att parterna förbinder sig att främja den sociala dialogen samt till ratificering och implementering av ILO:s grundläggande konventioner.

För oss är kollektivavtalens status och arbetsmarknadsparternas autonomi av yttersta vikt. Vi har därför i ett brev till Sveriges regering uppmanat till att respekten för kollektivavtal och strejkrätten i CETA ska förtydligas.

Avtalsparterna har nu tagit fram ett utkast till avsiktsförklaring (deklaration) som ska fogas till CETA när det skrivs under vid EU-Kanada-toppmötet den 27 oktober. Initiativet till deklarationen visar att parterna har tagit till sig av den oro för CETA som väckts runt om i Europa och i Kanada.

Deklarationen ska förtydliga att CETA skyddar offentliga tjänster och inte påverkar vår rätt att förhandla, teckna och tillämpa kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder. För att säkerställa detta bör deklarationen bli rättsligt bindande.

Parallellt med genomförande av nya handelsavtal är det viktigt att investeringar och satsningar görs i att skapa fullgoda system för omställning, som möjliggör till kompetensutveckling och trygghet på en föränderlig arbetsmarknad. Med mer utvecklade omställningssystem i Europa, Kanada och USA skulle ökad öppenhet till omvärlden inte stoppas, utan Nvälkomnas.

Detta är viktigare idag än någonsin. Vi lever i en tid då länder drar sig undan, stänger gränser och blir mer nationalistiska. EU:s roll i globaliseringen ifrågasätts. Vi måste stå upp för öppna gränser och för ökat utbyte med omvärlden. Det gäller naturligtvis inte bara i EU:s relation till Kanada, men det är ett viktigt steg.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Eva Nordmark, ordförande TCO

Göran Arrius, ordförande Saco