Fråga facket Fråga facket

Kraven är lågt ställda

Arbetsmarknad Kraven på arbetsgivaren är för lågt ställda, när det gäller nystartsjobben. De är felaktigt utformade anser ombudsmannen vid LO Oscar Ernerot i en replik till Hillevi Engström


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Corren 30 mars 2012

Kraven på arbetsgivaren är för lågt ställda, när det gäller nystartsjobben. De är felaktigt utformade anser ombudsmannen vid LO Oscar Ernerot i en replik.

Svar till Hillevi Engström Corren 27/3

Arbetsmarknadsminister Engström skrev att jobben är regeringens viktigaste fråga. Facit visar att regeringen har misslyckats. Det är då allvarligt att ministern väljer att lyfta fram nystartsjobben som sin främsta insats för att stoppa den skenande arbetslösheten.

Ministern lyfter fram en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, som visar att långtidsarbetslösheten har minskat med nystartsjobben. Men den visar också att 63 procent av dessa jobb skulle ha uppstått likväl, utan skattesänkning till arbetsgivarna och tillräckig kontroll att jobbet har gått till rätt person.

IFAU visar även i en tidigare rapport om nystartsjobben att ungefär sju av tio anställningar hade tillkommit ändå och i var tredje fall är det dessutom samma person som skulle ha anställts utan subvention. Kostnaden för nystartsjobben för år 2012 beräknas bli drygt 5 miljarder, det kan jämföras med att regeringen under 2010 endast satsade 1,6 miljarder på arbetsmarknadsutbildning.

Nystartsjobben är felaktigt utformade. Kraven på arbetsgivaren är låga. Det ställs inga krav på försäkringar och kraven på en sund och säker arbetsmiljö är lägre än i andra insatser. Risken för den enskilde i nystartsjobb blir då dubbel genom att det är stor risk för att arbetet utförs utan försäkringar i dålig arbetsmiljö.

Subventioner kan ha positiva effekter för att minska arbetslösheten. De ska vara utformade med god kontroll och uppföljning, facket ska ges möjlighet att ge synpunkter och villkor ska ligga i nivå med resten av arbetsmarknaden. Allt detta saknas i nystartsjobben.

Regeringens inriktning för att öka sysselsättningen i Sverige är fel, det ska ske med kvalité, kompetens och utbildning. Inte med otrygghet, ökade klyftor och sämre villkor.

OSCAR ERNEROT, OMBUDSMAN LO