Fråga facket Fråga facket

Krispolitikens misslyckande

Arbetsmarknad 25 miljoner européer är arbetslösa och ungdomsarbetslösheten ligger på nära 25 procent. Förra året kunde man få många lediga dagar kring jul och nyår: med två dagars semester elva dagar. Det är en skön vila. Men är man arbetslös är man inte ledig. Arbetslös är man jämt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Norran 4 januari 2013

25 miljoner européer är arbetslösa och ungdomsarbetslösheten ligger på nära 25 procent.

Förra året kunde man få många lediga dagar kring jul och nyår: med två dagars semester elva dagar. Det är en skön vila. Men är man arbetslös är man inte ledig. Arbetslös är man jämt.

Den förda krispolitiken har misslyckats. Cirka 25 miljoner européer är arbetslösa och ungdomsarbetslösheten ligger på nära 25 procent. 115 miljoner människor i Europa befinner sig i riskzonen för ett liv i fattigdom. Mer än åtta procent av de som har ett jobb är fattiga.

Sverige har klarat sig relativt väl hittills. Men de europeiska ekonomierna hänger samman och krisen smittar av sig också på Sverige. När åtstramningspolitiken drar ner ländernas köpkraft, drabbas vår export som till stor del går till länder inom eurozonen.

Nästan 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Den siffran kommer med all sannolikhet att bli ännu högre. Vi ser det i statistiken över varsel: förra årets varslades cirka 65 000 personer om uppsägning. Det är framför allt tillverkningsindustrin som drabbats, men oron sprider sig till exempel också till byggbranschen. Bostadsbyggandet har minskat drastiskt.

I Västerbotten varslades nästan 1 200 personer förra året. Under slutet av året skedde en kraftig ökning. Och till det antalet ska läggas alla de som varslas vid mindre driftsinskränkningar än fem arbetstagare och de som får lämna tillfälliga anställningar. De finns inte med i statistiken.

Av de som drabbats av arbetslöshet i Sverige står 150 000 helt utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Bara sju av hundra kan räkna med att få 80 procent av lönen i a-kassa. 45 procent av de som tvingas försörja sig på ekonomiskt bistånd (läs socialbidrag) gör det på grund av arbetslöshet.

I ett sådant läge säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M): ”Jag tycker att villkoren i försäkringen är ganska rimliga.”

Åtstramningspolitiken inom eurozonen har misslyckats. Men det behövs en annan politik också i Sverige. Insikten om följderna av den förda politiken brister. Det behövs en politik för full sysselsättning, en som rustar dem som drabbas så att de kan se framtiden an med större tillförsikt. Det behövs:

  • en fördubbling av antalet platser i arbetsmarknadsutbildning.
  • fler subventionerade anställningar.
  • förbättrade förmedlingsinsatser.
  • möjlighet för arbetslösa som saknar gymnasieutbildning att utbilda sig inom vuxenutbildningen med generös studiefinansiering.
  • en bättre arbetslöshetsförsäkring med höjt tak samt lägre och rättvisare avgifter.

Karl-Petter Thorwaldsson

LO:s ordförande

Per-Erik Johansson

ordförande LO-distriktet i Västerbotten