Fråga facket Fråga facket

Låt inte populismen rasera vårt samhälle

Stefan Löfven skriver tillsammans med Nordens ledare för arbetarrörelsen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på aftonbladet.se 16 januari 2017

Vårt svar i oroliga tider är mer sammanhållning och en starkare nordisk modell. Vi behöver åtgärder för att säkerställa en välorganiserad arbetsmarknad som en grundpelare i samhället.

Den nordiska modellen, med sin starka gemenskap, har tjänat Norden bra i årtionden. Vi har åstadkommit en kombination av effektivitet, sammanhållning, jämlikhet och förtroende som är unik i världen.

Även om våra danska, finska, isländska, norska och svenska sociala modeller är olika, är de alla socialdemokratiska och varianter av samma modell. Värderingarna är gemensamma. De bygger alla på frihet, jämlikhet och gemenskap, och demokrati, yttrandefrihet och rättsstatsprincipen.

Även de tre grundpelarna i den nordiska modellen har vi gemensamt: En ansvarsfull ekonomisk politik med hög sysselsättning, en stark offentlig välfärd och - Nordens mest unika funktion - en välorganiserad anständig arbetsmarknad.

Den nordiska samarbetsmodellen har lyckats på ett sätt som tidigare generationer bara kunde drömma om. Men det är en framgång som utmanas, som vi nu måste stå upp för.

Internationell handel kommer att fortsätta att avgöra om vi lyckas med jobb och välfärd. Men det är allt tydligare att globaliseringen också skapar behov av nya insatser. Vi kommer att se till att globaliseringens möjligheter kommer alla till del.

Det kräver en vilja till rättvis fördelning i varje land och investeringar i kunskap och kompetens. Marknadskrafterna får inte dominera. Inte minst ser vi det när social dumpning sprider sig på våra arbetsmarknader och ungdomar inte får ett fast jobb.

Vi kommer att stärka våra politiska insatser internationellt. Vi kommer att göra mer för en fredlig utveckling i Europa och globalt, att klimatet stabiliseras, att livsvillkoren utjämnas och att en demokratisk utveckling säkras.

Här i Norden är det viktigt att slå vakt om goda förhållanden på arbetsmarknaden. Annars kommer vi att sluta som de flesta andra länder - med svaga fackliga organisationer, arbetande fattiga och oacceptabla löneskillnader. Detta skulle dra undan mattan för hela den nordiska modellen.

Vi vill att arbetsmarknaden ska baseras på fasta, säkra och anständiga jobb. Vi vill öka kompetensen på arbetsmarknaden, inte sänka lönerna.

Delvis handlar det om att kämpa mot politiska högerkrafter som tror på en annan samhällsmodell.

Men vi kommer också att arbeta för att lägga fram konkreta åtgärder för att arbetsmarknaden ska förändras. Därför har vi nu startat ett nytt gemensamt projekt med titeln "Framtidens arbetsliv". Med detta kommer vi att utveckla morgondagens instrument för en arbetsmarknad som präglas allt mer av teknologi och digitalisering.

Att förbättra människors liv genom att stärka den nordiska modellen är samtidigt det viktigaste vi gör för att motverka populism och extremism.

De socialdemokratiska partierna och fackföreningarna har kraft och förmåga att ta Norden vidare. Den nordiska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Då måste vi stå enade.

Stefan Löfven
, partiordförande Socialdemokraterna Sverige
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO Sverige
Jonas Gahr Støre, partiordförande Arbeiderpartiet Norge
Mette Fredriksen, partiordförande Socialdemokratiet Danmark
Antti Rinne, partiordförande Socialdemokraterna Finland
Logi Einarsson, partiordförande Samfylkingin Island
Lizette Risgaard, ordförande LO Danmark
Jarkko Eloranta, ordförande LO Finland
Gylfi Arnbjörnsson, ordförande LO Island
Gerd Kristiansen, ordförande LO Norge