Fråga facket Fråga facket

Littorin har ryckt undan fötterna på bärplockarna

Nej, Sven Otto Littorin. Samma lagar och regler gäller inte för Thailändska bärplockare som för övriga personer som arbetar lagligt på svensk arbetsmarknad. Detta eftersom svenska myndigheter ändrade reglerna för just bärplockare 2007. Arb...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nej, Sven Otto Littorin. Samma lagar och regler gäller inte för Thailändska bärplockare som för övriga personer som arbetar lagligt på svensk arbetsmarknad. Detta eftersom svenska myndigheter ändrade reglerna
för just bärplockare 2007.

Arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige för att arbeta i andra yrken än just bärplockare ska enligt svenska regler vara garanterade en inkomst på lägst 13.000 kronor i månaden. Dessutom ska villkoren
vara i enlighet med de villkor som gäller för andra som arbetar i samma yrke i Sverige. När de får en anställning ska dessutom arbetsgivaren kontakta facket för ett yttrande om vilka villkor som gäller för
just denna anställning. Detta gäller för arbetskraftsinvandring till Sverige. Men av någon anledning ska bärplockarna inte ens ha rätt till detta.

Efter beslut från svenska myndigheter ska bärplockare vare sig garanteras en inkomst på 13.000 kronor i månaden eller att deras villkor i övrigt ska överensstämma med dem som gäller på svensk arbetsmarknad.
Deras arbetsgivare behöver heller inte kontakta facket för att inhämta yttrande över villkoren för denna typ av arbetsuppgifter.

Varför har svenska myndigheter beslutat att försämra villkoren för just bärplockare? Tycker du Sven Otto Littorin att detta är rimligt? Om inte, kommer du att se till att dessa regler förändras?

Bärplockningen i Sverige har ändrat karaktär. Från att ha varit ett extraknäck och hobby har bärplockningen nu fått industriell karaktär. Människor fraktas till Sverige för att arbeta under svåra förhållanden
med omöjliga villkor. Bärplockningens nya industriella struktur och omfattning gör att vi kan prata om en ny näring.

Den svenska modellen bygger på att löner och arbetsvillkor regleras genom förhandlingar och avtal mellan arbetsmarknadens parter. LO har upprepade gånger till regeringen pekat på faran för att människor som
kommer hit som arbetskraftsinvandrare utnyttjas.

LO har varit kritisk till regeringens beslut att ändra de ordinarie reglerna för arbetskraftsinvandring eftersom det försvårar möjligheterna att upprätthålla schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.
Regeringen har inte hörsammat detta, istället har den accepterat att bärplockarna ska arbeta enligt villkor som är än sämre.

Du säger dig företräda den svenska modellen, men då borde du ta hänsyn till parternas förutsättningar att utföra våra uppgifter.

Från fackligt håll har vi varit och besökt bärplockare runt om i landet för att få en bild av branschen och hur den fungerar liksom vilka som är arbetsgivare. Det är parternas ansvar att reglera de
grundläggande villkoren på arbetsmarknaden. Vi kommer att göra vårt för att ge bärplockarna schyssta villkor. Om regeringen vill detsamma ska den åtminstone se till att bärplockarna får rätt till de
arbetsvillkor som gäller för övriga arbetskraftsinvandrare.

Per Bardh, avtalssekreterare LO