Fråga facket Fråga facket

LO kräver att Sverige skriver på mot tvångsarbete

Internationellt Byggjobbare från Östeuropa arbetare gratis och bärplockare från Thailand luras av cyniska arbetsgivare. Mellan 21 och 36 miljoner människor i världen jobbar under slavliknande villkor. FN-organet ILO har tagit fram ett protokoll för att skydda dessa men Sverige har ännu inte skrivit på. Nu kräver LOs Oscar Ernerot att regeringenomedelbart ratificerar ILOs protokoll mot tvångs och slavarbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerat på arbetet.se/global 15 februari 2016

Fackligt aktiva bevittnar dagligen hur unga människor, nyanlända och andra arbetstagare riskerar att exploateras i svenska företag. Därför kräver LO att regeringen omedelbart ratificerar ILOs protokoll mot tvångs och slavarbete för att skydda de mest utsatta arbetarna.

Unga människor i restaurangbranschen tvingas arbeta utan att få ut sin lön. Skuldsatta bärplockare från Thailand luras av cyniska arbetsgivare. Papperslösa byggarbetare från Östeuropa lovas anställning om de först arbetar gratis under flera månader.  För en tid sedan rapporterade media om hur besättningsmän på ett lastfartyg i Varbergs hamn tvingades leva under vidriga förhållanden.

Sådana arbetsvillkor är oftast något som vi förknippar med oreglerade arbetsmarknader långt ifrån oss, som i Qatar, Bangladesh eller Zimbabwe. Det saknas rättsliga möjligheter att förbättra sin situation eller utkräva ersättning och ansvar. Den som utsätts nekas att gå med i fackföreningar eller att utkräva andra grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Sverige har nu möjligheten att som fjärde land ratificera ILOs protokoll mot tvångsarbete. Niger och Norge har redan gjort det och den 15 december Storbritannien följde efter. LO skickade ett brev i november 2015 som fortfarande ligger obesvarat i Arbetsmarknadsministern inkorg. LOs upprepade frågor besvaras endast med att ärendet just nu bereds.

Det duger inte, under tiden hinner människor i Sverige och övriga världen utnyttjas av skamlösa arbetsgivare i sin jakt på billig arbetskraft.

Protokollet skulle innebära en möjlighet för arbetare som utsätts för tvångsarbete eller slavliknade villkor att pröva sin sak rättsligt. Det krävs också av länder som antar protokollet att upprätta handlingsplaner för att motverka risken för att tvångsarbete uppstår. LO ser inga rättsliga eller andra hinder för att en ratificering av protokollet i Sverige inte skulle kunna genomföras mycket skyndsamt.

ITUC, Världsfacket, räknar med att 21 – 36 miljoner människor sitter fast i slavliknande villkor globalt. Underskottet på fackliga rättigheter är alltid som störst där jakten på den billigaste arbetskraften är som mest framgångsrik. Om fler länder antar protokollet, desto större blir möjligheten att motverka en utveckling som bygger på att minska människors inflytande och rättigheter i arbetslivet

LO har varmt välkomnat och tillsammans med Världsfacket antagit regeringens initiativ, Global Deal, som ett sätt att utjämna globaliseringens orättvisa fördelning. För att Global Deal ska bli verklighet krävs att ILOs grundläggande principer om anständigt arbete respekteras. LO uppmanar därför regeringen att fortsätta sin effektiva politik mot förtryck och globala orättvisor genom att genast ratificera protokollet mot tvångsarbete.

Sverige ska ligga i topp när det kommer till kampen om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Oscar Ernerot, ombudsman på LOs internationella enhet