Fråga facket Fråga facket

LO: Låt inte valtaktik krossa ungas framtid, Alliansen

Regeringens förslag att högskolebehörighet ska ingå i yrkesprogrammen fick i praktiken ett enigt stöd från samtliga remissinstanser. Det borde ha gjort den här sakfrågan till en icke-fråga, men Alliansen har tillsammans med SD valt att göra det till en valtaktisk symbolfråga. Vi hoppas att Alliansen tänker om, skriver Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Samhälle 29 maj 2018

I dagarna avgörs frågan om regeringens förslag om att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet. Fram till lite drygt en månad sedan såg det ut som att förslaget skulle gå igenom. Detta efter att Moderaterna hade ändrat uppfattning i linje med regeringens.

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson kommentar till partiets omsvängning var att många elever väljer bort en yrkesutbildning för att det inte lämnar tillräckligt många dörrar öppna efter gymnasiets slut.

Det var en helt korrekt bedömning av Svantesson. Högskolebehörighet är en viktig del i yrkesprogrammens attraktivitet och efter att den borgliga regeringen 2011 begränsade möjligheterna till grundläggande högskolebehörighet minskade antalet elever som väljer yrkesprogrammen drastiskt.

Därför var det ett mycket oväntat besked att Moderaterna återigen har bytt position, när de nyligen tillsammans med övriga allianspartier meddelade att de tänker rösta ner regeringens förslag.

Att Moderaterna återigen har bytt fot i frågan är olyckligt. Inte minst för Sveriges företag och deras kompetensförsörjning. Det råder stor brist på personal med gymnasial yrkesutbildning och arbetsgivarna har allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Och det är en trend som kommer att hålla sig. Efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade kommer enligt SCB öka starkt samtidigt som tillgången beräknas minska.

Samtidigt är det inte bara en fråga om kompetensförsörjning utan handlar också om våra ungdomars framtida möjligheter. Arbetsmarknaden förändras allt mer och många kommer under sitt arbetsliv att byta jobb ett antal gånger.

Då räcker det inte med bara rena yrkeskunskaper utan eleverna kommer att behöva en bredd av kunskaper, både praktiska och teoretiska. Högskolebehörigheten är en central del i att ungdomarna senare i livet ska ha möjlighet att vidareutbilda sig och kunna byta inriktning i arbetslivet. Högskolebehörigheten håller dörrarna öppna.

För LO är det en självklarhet att elevers val i femtonårsåldern inte ska vara avgörande för vilka möjligheter de ska ha senare i livet.

Med tanke på det låga intresset för de gymnasiala yrkesutbildningarna är det uppenbart att något behöver göras för att öka attraktionskraften. Återinföra högskolebehörigheten är en viktig del av det.

Regeringens förslag fick i praktiken ett enigt stöd från samtliga remissinstanser, inkluderat näringslivet. Att det finns en sådan uppslutning till regeringens förslag om att högskolebehörighet ska ingå i yrkesprogrammen borde göra den här sakfrågan till en icke-fråga för samtliga partier. Ändå väljer alliansen att tillsammans med SD göra det här till en valtaktisk symbolfråga.

Vi hoppas att alliansen tar sitt förnuft till fånga och tänker om i den här frågan. Att återinföra högskolebehörigheten i de gymnasiala yrkesprogrammen säkrar kompetensförsörjningen och håller våra ungdomars framtida möjligheter öppna.


Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande