Fråga facket Fråga facket

LO måste ta flera steg mot jämställdhet

Det är glädjande att Jessica Polfjärd, M, uppmärksammar och tycker att LO:s jämställdhetsbarometer är ett bra initiativ. Inte minst då vi särskilt kritiserar den borgerliga regeringens politik. Det skriver LOs andre vice ordförande Ingela Edlund på Expressens debattsida.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Expressen den 12 mars 2014.

Barometern visar att kvinnor i arbetaryrken har sämre arbets- och livsvillkor än andra. Arbetarkvinnor har i särklass sämst ekonomiska villkor med i genomsnitt 17 000 kronor i faktisk månadslön per månad. I genomsnitt har män i tjänstemannayrken 20 000 kronor högre lön varje månad.

Vi hoppas att den politik som resulterar i ojämlikhet omprövas. Regeringens eget mål om ekonomisk jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Det förpliktigar. LO vill därför att:

  • Det införs en rätt till heltid och att anställningstryggheten stärks.
  • Det görs särskilda arbetsmiljösatsningar på små arbetsplatser och kvinnodominerade sektorer.
  • Det görs satsningar på ökad bemanning och resurser i verksamheter som finansieras med skattemedel.
  • Den generella välfärden stärks genom satsningar på högkvalitativ och gemensamt finansierad barn- och äldreomsorg.
  • Föräldraledigheten delas mer lika mellan föräldrarna genom en tredelning av föräldraförsäkringen.

LO gjorde en höstas en grundlig kartläggning av kvinnors och mäns representation inom LO och LO-förbunden. Den visade, precis som Polfjärd tar upp, att flera steg måste tas för att nå jämställd representation. Det är en given del i det systematiska arbetet för att nå ett jämställt samhälle. 


Ingela Edlund

LO:s andre vice ordförande