Fråga facket Fråga facket

LO och SSU: Garantera jobbinsatser för unga inom 90 dagar

Arbetsmarknad Nu kräver vi gemensamt att S skärper sin jobbpolitik för unga. Unga människors första kontakt med arbetslivet är ofta en stängd dörr. Allt fler möts av beskedet: vi behöver inte dig, dina kunskaper och din arbetslust. Enligt SCB går nästan var fjärde ung människa i Sverige i dag utan arbete. Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara europeiska länder. Dessutom har långtidsarbetslösheten bland unga ökat kraftigt. För första gången i modern tid riskerar Sverige nu att få en ungdomsgeneration som får det sämre än sina föräldrar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 10 mars 2013

Nu kräver vi gemensamt att S skärper sin jobbpolitik för unga

Unga människors första kontakt med arbetslivet är ofta en stängd dörr.

Allt fler möts av beskedet: vi behöver inte dig, dina kunskaper och din arbetslust. Enligt SCB går nästan var fjärde ung människa i Sverige i dag utan arbete. Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara europeiska länder. Dessutom har långtidsarbetslösheten bland unga ökat kraftigt. För första gången i modern tid riskerar Sverige nu att få en ungdomsgeneration som får det sämre än sina föräldrar.

Det är inte så konstigt att många unga i dag väntar med att bilda familj. För om man inte kan se en långsiktigt trygg försörjning och kanske inte ens kan få en bostad, hur ska man då kunna ta ansvar för ett nytt liv? Så länge stora grupper av unga människor är arbetslösa, eller bara erbjuds tidsbegränsade anställningar eller deltider, så länge är de också ekonomiskt otrygga.

Under sju år har den borgerliga regeringen nu prioriterat skattesänkningar för storföretag och för de redan välbeställda. De påstår att arbetslösheten beror på för mycket trygghet och på att unga inte söker jobb. Men problemet är inte att ungdomar inte söker jobb. Problemet är att det finns för få jobb att söka och att alltför många saknar rätt utbildning för de jobb som finns och de jobb som kommer.

Vad Sverige nu behöver är breda samhällsinsatser, en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik för fler jobb. Vi vill se ett utbildningslyft för Sverige: Fler platser i arbetsmarknadsutbildning, yrkesutbildning och komvux. Rätt att läsa in gymnasiekompetens, kortare yrkesutbildning eller folkhögskola med ersättning motsvarande a-kassa. Vi efterlyser också ett statligt stöd till utbildning som alternativ till uppsägningar vid lågkonjunktur.

Vi tror att den socialdemokratiska partikongressen i april kan innebära avstampet för en sådan ny jobbpolitik. En politik som inte låter 150 000 unga gå arbetslösa trots att de inget hellre vill än att ha ett riktigt jobb.

SSU har sedan en tid drivit kravet om en 90-dagarsgaranti. Den innebär insatser för arbetslösa unga redan från första dagen. Inom 90 dagar ska alla unga garanteras en utbildning, en praktikplats eller arbete att gå till. Resurserna för en sådan garanti finns om inte skattesänkningarna fortsätter.

LO:s styrelse med samtliga fjorton medlemsförbund har nu beslutat att ställa sig bakom det kravet. Tillsammans ska nu SSU och LO driva 90-dagarsgarantin på den socialdemokratiska partikongressen.

De förslag som den socialdemokratiska partistyrelsen presenterat inför partikongressen bygger på en aktiv arbetsmarknadspolitik, en näringspolitik för nya jobb och utbildningsinsatser som underlättar för unga att ta steget ut på arbetsmarknaden. Det är en bra politik för att knäcka ungdomsarbetslösheten. Genom att dessutom ställa sig bakom en 90-dagarsgaranti kan kongressen lägga en ännu starkare grund för den nya jobbpolitik som såväl Sveriges unga som LO-förbundens medlemmar behöver.

Tobias Baudin, Förste vice ordförande, LO

Gabriel Wikström, Förbundsordförande, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU