Fråga facket Fråga facket

LO-ordförandena: Samla partierna och parterna för överläggningar om alla varsel

Facken måste ha rätt att hävda rätt lön och bra anställningsvillkor för alla arbetstagare som jobbar i Sverige. Och för det måste vi kunna gå i konflikt, annars blir det svårt att förhindra lönedumpning och osund konkurrens, skriver LO:s ...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facken måste ha rätt att hävda rätt lön och bra anställningsvillkor för alla arbetstagare som jobbar i Sverige. Och för det måste vi kunna gå i konflikt, annars blir det svårt att förhindra lönedumpning och
osund konkurrens, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tillsammans med ordförandena för LO-förbunden, och vill därför att EU:s utstationeringsdirektiv ändras.
De kräver också att ett socialt protokoll läggs till Lissabonfördraget för att säkerställa de europeiska löntagarnas rättigheter i förhållande till kapitalets fria rörlighet.
I dag samlas svensk fackföreningsrörelse utanför riksdagshuset i Stockholm för att protestera mot attackerna på löntagarna och den svenska modellen. Den senaste tiden har vi sett en alltmer pressad
statsminister Fredrik Reinfeldt och svarslös näringsminister Maud Olofsson uttala sig i media. Alla undrar vad regeringen tänker göra åt varslen? Till svar får vi att allt redan är gjort och att inget mer
behöver göras. Regeringens passivitet är ohållbar. Sverige behöver nu trygghet i förändring. För det krävs en löntagarvänlig regering och därför kommer vi att stötta en socialdemokratiskt ledd regering.
Den borgerliga regeringen fick ärva en stabil svensk ekonomi och det var högkonjunktur. Möjligheterna att rusta ekonomin och förstärka arbetsmarknadspolitiken fanns, men regeringen valde gigantiska
skattesänkningar. Kombinationen borgerlig regering, strukturomvandling, lågkonjunktur och internationell finanskris slår nu hårt mot LO-förbundens medlemmar. Var fjärde av LO-förbundens medlemmar är ganska
eller mycket oroliga över att förlora arbetet. Och bara varannan LO-medlem tror att de får ett nytt jobb inom tre månader.
Trots regeringens villrådighet och behovet av akuta åtgärder, vill inte statsministern och hans regering träffa LO. Vi uppmanar nu regeringen att samla alla riksdagspartierna och arbetsmarknadens parter till
överläggningar om hur den stigande arbetslösheten och varslen ska hanteras under 2009 och 2010.
Chockhöjningen av a-kasseavgifterna har pressat en halv miljon människor ut ur försäkringen, trots att alla vet att en mer generös arbetslöshetsförsäkring är nödvändig för att upprätthålla efterfrågan, minska
effekterna av lågkonjunkturen och klara stora förändringar i olika branscher.
Regeringen måste också agera för att undanröja de negativa konsekvenserna av EG-domstolens dom i Lavalmålet. Det är inte bara en svensk angelägenhet. Därför kräver både LO och Europafacket att ett socialt
protokoll läggs till Lissabonfördraget så de europeiska löntagarnas rättigheter i förhållande till kapitalets fria rörlighet säkerställs.
Vi kräver också att EU:s utstationeringsdirektiv ändras. Facken måste ha rätt att hävda rätt lön och bra anställningsvillkor för alla arbetstagare som jobbar i Sverige. Och för det måste vi kunna gå i
konflikt, annars blir det svårt att förhindra lönedumpning och osund konkurrens.
Den borgerliga regeringen kan inte stå passiv när den fria strejkrätten är hotad.
Därför manifesterar vi i dag för:
   En politik som stödjer allas rätt till arbete. Vi kräver fler utbildningsplatser, särskilda insatser för unga arbetslösa och offentliga satsningar för fler jobb.
   En arbetslöshetsförsäkring som befriar arbetslösa från tvånget att konkurrera om jobben med lägre löner. Vi kräver: 80 procent i ersättning hela perioden, högre tak, rätt till deltidsstämpling och sänkta
avgifter.
   Kollektivavtal som gäller lika för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad. Vi kräver att lagstiftningen ändras för att försvara fackliga fri- och rättigheter.

Dagens debattörer
Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande
Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande
Per Bardh, LO:s avtalssekreterare
Ylva Thörn, Kommunal
Stefan Löfvén, IF Metall
Hans Tilly, Byggnads
Jan Rudén, SEKO
Lars-Anders Häggström, Handels
Ella Niia, Hotell & Restaurang
Jan-Henrik Sandberg, Pappers
Kjell Dahlström, Skogs- & Trä
Tommy Andersson, Grafikerna
Lars-Åke Lundin, Målarna
Hans Öhlund, Fastighets
Stig Larsson, Elektrikerna
Hans-Olof Nilsson, Livs