Fråga facket Fråga facket

LO-plan för välfärd utan vinst

Välfärd Valfrihet inom vård och omsorg är bra, men det måste bli stopp på orimliga vinstuttag och kreativa sätt att flytta skattepengar från Sverige till skatteparadis. Nu tar vi fram konkreta förslag på ett moderniserat välfärdssystem, skriver Tobias Baudin och Dan Gabrielsson, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i GP 21 aug 2012

Valfrihet inom vård och omsorg är bra, men det måste bli stopp på orimliga vinstuttag och kreativa sätt att flytta skattepengar från Sverige till skatteparadis. Nu tar vi fram konkreta förslag på ett moderniserat välfärdssystem, skriver Tobias Baudin och Dan Gabrielsson, LO.

För varje skattekrona som stoppas undan i något skatteparadis riskerar vi färre anställda inom äldreomsorgen. För varje skattekrona som riskkapitalisterna plockar ur välfärdsektorn riskerar skolresultaten att sjunka ytterligare. För varje skattekrona som försvinner ner i välfärdsprofitörernas fickor riskerar principen om allas rätt till lika vård att sättas ur spel.

Vi betalar skatt för att de ska gå till våra barns skolgång. Vi betalar skatt för att våra föräldrar ska få den bästa omsorgen på sin ålders höst. Vi betalar skatt för att alla ska få den bästa sjukvården.

Vi som medborgare ska ha möjlighet att välja bland en mångfald av utövare. Men den typ av valfrihet som innebär frihet för riskkapitalbolag att plocka miljonvinster ur vår välfärdssektor är fullständigt oacceptabel. Det finns inget likhetstecken mellan valfrihet och riskkapitalism.

Resurserna måste användas rätt

Den viktigaste förutsättningen för hög kvalitet i välfärden är resurser. Därför är det viktigt att de resurser som tilldelas välfärden också används på rätt sätt. Vi vill ha företag inom välfärden vars huvudmål är att leverera välfärd av hög kvalitet, inte att flytta så mycket skattepengar som möjligt från Sverige till moderbolag i skatteparadis. Jakten på avkastning har skapat metoder som inte hör hemma i välfärden, som räntesnurror och uppfinningsrika låneupplägg.

I samhällsdebatten dominerar idén om att större egeninsats är vägen för att rädda välfärden. Men det betyder i klartext mer av privata försäkringar, och mindre av skattefinansiering i välfärden. Det ökar ojämlikheten i samhället och försämrar för socialt och ekonomiskt utsatta grupper. En sådan utveckling är varken oundviklig eller önskvärd.

Medborgarna ska ha en mångfald av aktörer att vända sig till men de ska vara garanterade en välfärd av högsta kvalitet oavsett sina egna förutsättningar. Vacklar det offentliga ansvaret här så kan förtroendet för den svenska välfärdsmodellen och skattesystemet inte upprätthållas.

Bred utredning om välfärden

LO tillsatte efter sin kongress i maj en välfärdspolitisk utredning. Den ska ta fram konkreta förslag på hur välfärdssystemen kan moderniseras för att svara upp till de krav på kvalitet och tillgänglighet som ställs av såväl medborgarna i vårt land som av samhället i stort. Utredningen är bred och ska bland annat behandla sjukförsäkringen, tandvårdsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och tillgången till barn- och äldreomsorg.

På LO-kongressen togs också beslut om att LO ska verka för en non-profit princip i välfärden. Redan i december i år ska utredningen presentera förslag till en gemensam syn på vinstuttag från offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg. Det måste bli stopp på de orimliga vinstuttagen ur vår gemensamma välfärd. Våra skattepengar ska gå till det de är avsedda för.

Tobias Baudin, förste vice ordförande LO

Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige