Fråga facket Fråga facket

LO, TCO & Amnesty: Omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter

Internationellt Den årliga rapporten från den Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) visar på grova kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Eva Nordmark (TCO) och Lise Bergh (Amnesty). Den årliga rapporten från den Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) som beskriver kränkningar av ILO:s (FN:s arbetsmarknadsorgan) konventioner 87 och 98 om förenings- och förhandlingsrätten presenteras den 6 juni under ILO:s arbetskonferens i Genève. 34 europeiska länder kränker ILO:s kärnkonventioner enligt rapporten. Mycket allvarliga brott mot dessa mänskliga rättigheter rapporteras exempelvis från Turkiet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Arena 5 juni 2012

Den årliga rapporten från den Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) visar på grova kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Eva Nordmark (TCO) och Lise Bergh (Amnesty).

Den årliga rapporten från den Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) som beskriver kränkningar av ILO:s (FN:s arbetsmarknadsorgan) konventioner 87 och 98 om förenings- och förhandlingsrätten presenteras den 6 juni under ILO:s arbetskonferens i Genève. 34 europeiska länder kränker ILO:s kärnkonventioner enligt rapporten. Mycket allvarliga brott mot dessa mänskliga rättigheter rapporteras exempelvis från Turkiet.

I Turkiet dömdes den 28 oktober förra året Lami Özgen, ordförande i de offentliganställdas fackliga centralorganisation (KESK) och Songul Morsumbul, ordförande i KESK kvinnoförbund, till långa fängelsestraff. De greps av polisen för att tillsammans ha hållit ett medlemsmöte. Domstolen i Izmir ansåg att de, genom att ordna mötet, brutit mot den turkiska anti-terroristlagen. Vidare har långt över 100 fackligt aktiva dömts i turkiska domstolar under det senaste året, enbart för att de deltagit i fackliga manifestationer.

Att människor fängslas enbart för att de valt att engagera sig fackligt är en grov kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna om förenings- och organisationsfrihet som ILO:s samtliga 183 medlemsländer förbundit sig att följa, däribland Turkiet. Det rimmar illa med Turkiets strävan att bli fullvärdig medlem av den europeiska unionen. Vi ser gärna att Turkiet blir medlemmar i EU men ska det vara möjligt måste de respektera fackliga och andra mänskliga rättigheter!

Även EM-värdländerna Polen och Ukraina finns med i årets rapport. Sverige spelar sin första gruppspelsmatch i fotboll mot Ukraina i dagarna. Fotbollsfesten och det schyssta spelet grumlas tyvärr av ett allt smutsigare spel på den ukrainska arbetsmarknaden. De ukrainska fackliga central-organisationerna FPU och KVPU har utsatts både för antifackliga kampanjer och utpressning och våld mot fackliga aktiva. Så sent som för ett år sedan misshandlades A. Mironov, lokal facklig representant på gruvfacket NPGU, för att han vägrade gå ur facket.

Årets rapport från IFS visar att utvecklingen går åt rätt håll i en del länder jämfört med året innan. Det dödliga våldet mot fackligt aktiva har minskat men trots det mördas fackliga företrädare i till exempel Colombia och alarmerande nog allt oftare i Guatemala. Totalt mördades 76 människor runt om i världen under 2011, enbart på grund av att sitt fackliga engagemang.

Den arabiska våren i Egypten under 2011, ledde till Mubarakdiktaturens fall.  För första gången sedan 1957 kunde fria fackliga organisationer arbeta öppet. Men den efterföljande militärregimen har inte visat någon respekt för fackliga rättigheter. I mars 2011 presenterade regimen en ny lag som förbjuder strejker och protester, lagen användes första gången i juni 2011 för att döma protesterande oljearbetare. Andra strejkande arbetare har blivit attackerade av hyrda ligister och militärpolis, en arbetare blev överkörd och dödad av ett av företagets fordon i samband med en protestaktion. Lärare som önskat diskutera sina rättigheter med en regeringsrepresentant hotades med gevär och 43 textilarbetare blev av med sina jobb för att de strejkat.

Under år 2011 togs viktiga steg mot ett demokratiskt Burma med frigivningen av Aung San Suu Kyi. För första gången sedan 1962 är det tillåtet att bilda fackföreningar och att strejka. Men fortfarande finns många fackliga aktivister och ledare i fängelse och de nya rättigheterna till organisering och strejk är kraftigt begränsade. Vissa fackliga aktioner har lett till bättre förhållanden på arbetsplatser men majoriteten av de anställda som gått i strejk har mötts av militärpolis och våldsamma repressalier. Tvångsarbete är vanligt förekommande och militärregimen styr fortfarande i bakgrunden, ingen har hittills straffats för årtionden av övergrepp på etniska minoriteter och civilbefolkning.

IFS rapport är en viktig granskning som visar att den mänskliga rättigheten att organisera sig och kollektivt förhandla är långt ifrån självklar. LO:s och TCO:s engagemang för fackliga rättigheter, överallt i världen är därför en ytterst angelägen fråga.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Eva Nordmark, ordförande TCO
Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty Sverige