Fråga facket Fråga facket

Lyssna inte på nobelpristagaren

Arbetsmarknad Idag, den 10 december, tar Thomas Sargent emot Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I en intervju i SVT i veckan betonade han att det är viktigt med låg ersättning vid arbetslöshet för att motivera den som är arbetslös att söka annat arbete med lägre lön, istället för att fortsätta vara arbetslös. Finansminister Anders Borg, som fick kommentera intervjun tog tillfället i akt att framhålla regeringens politik. Enligt honom utgör Sargents forskning en varning för dem som vill höja arbetslöshetsersättningen. Det är uppenbart vem han avser. Inte minst LO har länge krävt att arbetslöshetsersättningen måste förbättras. Ersättningen höjdes senast för nästan 10 år sedan och ersättningen är sedan dess högst 680 kronor per dag, eller 14 960 kronor i månaden före skatt. Det är bara 12-13 procent av löntagarna som kan få 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning. För den som fick socialbidrag 2010 berodde det i 38 procent av fallen på arbetslöshet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på SvD webb 10 december 2011

Idag, den 10 december, tar Thomas Sargent emot Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I en intervju i SVT i veckan betonade han att det är viktigt med låg ersättning vid arbetslöshet för att motivera den som är arbetslös att söka annat arbete med lägre lön, istället för att fortsätta vara arbetslös.

Finansminister Anders Borg, som fick kommentera intervjun tog tillfället i akt att framhålla regeringens politik. Enligt honom utgör Sargents forskning en varning för dem som vill höja arbetslöshetsersättningen.

Det är uppenbart vem han avser. Inte minst LO har länge krävt att arbetslöshetsersättningen måste förbättras. Ersättningen höjdes senast för nästan 10 år sedan och ersättningen är sedan dess högst 680 kronor per dag, eller 14 960 kronor i månaden före skatt. Det är bara 12-13 procent av löntagarna som kan få 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning. För den som fick socialbidrag 2010 berodde det i 38 procent av fallen på arbetslöshet.

Inkomstskyddet i arbetslöshetsförsäkringen är alldeles för svagt. Vi har fått en a-kassa i strykklass som ger ett inkomstskydd som är sämre än i det stora flertalet av OECD-länderna.

Man kan fråga sig vad Sargent grundar sina uttalanden på. Långtidsutredningen 2011 avstår från att diskutera ersättningsnivåerna i försäkringen, eftersom de ”inte anser att det finns tillräckligt precisa forskningsresultat för att göra någon bedömning av detta”.

OECD har tidigare slagit fast att effekterna på arbetsutbudet av en hög ersättning i betydande grad kan reduceras genom kontroll av sökaktiviteten. OECD menar också att arbetsmarknadsprogram kan motverka arbetslöshetsförsäkringens påverkan på arbetslösheten. Arbetslöshetsersättningen anses därmed, enligt OECD, inte ha någon signifikant effekt på arbetslösheten i länder som satsar mycket på aktiv arbetsmarknadspolitik.

En låg ersättning träffar de individer som inte har några andra ekonomiska resurser än just a-kasseersättningen. Då skapas en press på att just dessa arbetslösa ska ta första bästa arbete, vilket i sin tur sätter press på löner och villkor i arbeten som betraktas som enkla och okvalificerade. Vi vet sedan tidigare att det är just detta som regeringen eftersträvar.

En bra arbetslöshetsförsäkring förbättrar den samlade ekonomins funktionssätt genom att hålla reservationslönerna uppe och främja strukturomvandling. De som är arbetslösa får ett rådrum att hitta arbeten som passar deras kvalifikationer och blir inte genom fattigdom pressade att ta lågproduktiva jobb. Människor vågar byta jobb och söka sig till nya, innovativa företag om en bra arbetslöshetsförsäkring finns som en sista utväg, ifall företaget inte går så bra som man hade kunnat hoppas.

OLA PETTERSSON

LO:s chefsekonom