Fråga facket Fråga facket

Mångfaldsarbetet är allas ansvar

I dag ser var femte arbetsgivare inga fördelar med att anställa personer med funktionsnedsättning. Det var bättre för bara två år sedan, skriver juryn för Visa vägen-priset.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 19 november 2014

Svensk arbetsmarknad är som bäst när så många som möjligt kan delta på den. Men trots att ord som mångfald och socialt ansvarstagande finns med i allt fler verksamhetsplaner och strategidokument ser vi hur utvecklingen tyvärr inte går i rätt riktning. Allt fler som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden kommer allt längre ifrån den. I dag ser var femte arbetsgivare inga fördelar med att anställa personer med funktionsnedsättning. Det var bättre för bara två år sedan.

Fördomar, attityder och okunskap kvarstår tills de utmanas. När normen har blivit en arbetsmarknad som inte speglar hur hela samhället ser ut är det uppenbart att någonting har gått fel. Det är inte ett hållbart samhälle. Då räcker det inte med att prata om behovet av sänkta trösklar. Vi måste hyvla ner trösklarna och bredda dörrposterna. I det arbetet behöver vi fler eldsjälar och arbetsgivare som tar ansvar, går före och visar vägen.

Vi, som utgör jury för hållbarhetspriset Visa vägen-priset, är också företrädare för arbetsgivare och arbetstagare. Vårt land står inför betydande demografiska utmaningar, där allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler som inte arbetar. Vi kan inte acceptera en arbetsmarknad där murarna för personer som inte kan leverera hundra procent blir allt högre. För oss är det självklart att alla som kan och vill arbeta, oavsett kompetens och bakgrund, måste få möjlighet att göra det.

Särskilt tydliga blir utmaningarna när vi ser till större arbetsgivare. Statliga myndigheter, statliga företag och storföretag är tyvärr ofta sämst på att se kompetens bortom betyg och formell meritförteckning. I stället är det små och medelstora arbetsgivare som gör mest för en mer öppen arbetsmarknad.

Svensk arbetsmarknad behöver en väg framåt där allas kompetenser och möjligheter tas till vara. Det handlar inte om välgörenhet eller omhändertagande. Det handlar inte om att göra uppoffringar. Vägen framåt ligger i att fler ser att lönsamhet och hållbarhet inte står i motsats. Med fler bakgrunder och perspektiv når vi fler vägar till framgång.

När andra länder går till lagstiftning och krav tror vi stället på frivilliga beslut. Men mångfaldsarbetet kan och får inte vila på enstaka insatser. För att fler ska våga sig utanför trygghetszonen behöver vi framgångsexempel och förebilder. Därför måste vi lyfta fram de positiva exempel som finns. De kan visa vägen till ett hållbart samhälle där alla behövs och deltar i att skapa både ekonomiska och sociala värden.

I dag kommer vi därför att presentera den eldsjäl och den arbetsgivare som vi tycker har gjort allra mest för att öppna upp arbetsmarknaden för en större mångfald. Vi både tror och hoppas att fler kommer att följa i deras spår – inte för vår skull utan för deras egen.

Juryn för Visa vägen-priset, bestående av:
MATS AGURÉN
, ekonomie doktor (juryns ordförande)
EVA HANSDOTTER, HR-direktör Stena Rederi
EVA NORDMARK, ordförande TCO
HENRIK SVENSSON, vd Sweprod (Visa vägen-vinnare 2011)
KARL-PETTER THORWALDSSON, ordförande LO