Fråga facket Fråga facket

Massarbetslösheten är här

Arbetsmarknad 427 000 personer är arbetslösa i Sverige, här i Gävleborgs län är de nästan 17 000. I hela landet går 100 000 unga mellan 20 och 24 år går utan arbete trots att de inget hellre vill än att ha ett riktigt jobb. Det finns bara ett ord för att beskriva detta: massarbetslöshet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet 22 april 2013

427 000 personer är arbetslösa i Sverige, här i Gävleborgs län är de nästan 17 000. I hela landet går 100 000 unga mellan 20 och 24 år går utan arbete trots att de inget hellre vill än att ha ett riktigt jobb. Det finns bara ett ord för att beskriva detta: massarbetslöshet.

Alliansregeringen påstår att arbetslösheten beror på för mycket trygghet och på att människor inte söker jobb. Men problemet är inte att människor inte söker jobb. Problemet är att det finns för få jobb att söka. Och att alltför många saknar rätt utbildning för de jobb som finns och de jobb som kommer. Men istället för att satsa på investeringar i utbildning och arbete har alliansregeringen skurit ner arbetsmarknadsutbildningen och genom urholkad a-kassa tvingat ut arbetslösa i socialbidragsberoende och förnedring i Fas 3. Under sju år har de prioriterat skattesänkningar för storföretag och för de redan välbeställda.

Den nyligen avslutade socialdemokratiska partikongressen visar dock att det finns en annan väg än alliansens klyftor och massarbetslöshet. En väg som bygger på att Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med lägre löner och sämre anställningsvillkor. En väg med aktiv arbetsmarknadspolitik, en näringspolitik för nya jobb och utbildningsinsatser som underlättar för unga att ta steget ut på arbetsmarknaden.

Ett av de viktigaste kongressbesluten var målet att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet. Det är fullt möjligt att uppnå om man prioriterar utbildning, välfärd, infrastruktur och byggande istället för fortsatta skattesänkningar. En av de första åtgärder en ny socialdemokratisk regering kommer att genomföra efter valet är dessutom att alla ungdomar ska garanteras utbildning, praktikplats eller ett arbete att gå till, senast efter 90 dagars arbetslöshet, Kravet drevs av SSU och fick stöd av LO. Det är en stor framgång att en enig socialdemokratisk partistyrelse och kongress ställde sig bakom det.

Efter den socialdemokratiska partikongressen känner jag som fackligt aktiv socialdemokrat mer framtidstro än på länge. Visst finns det områden där vi från LOs sida hade velat gå längre, men det är bättre att hela arbetarrörelsen tillsammans tar ett steg framåt genom bra gemensamma beslut än att vi tvistar om formuleringar. De framgångar våra fackliga synpunkter haft på kongressen är tydliga och de visar att facklig-politisk samverkan ger resultat.

När jag på torsdag medverkar vid LO-distriktets årsmöte ska vi diskutera hur vi tillsammans med socialdemokratin redan nu kan inleda valrörelsen inför nästa års riksdagsval. Det har sällan varit tydligare än nu att vårt land behöver en ny start och en riktig jobbpolitik. Men det förutsätter att vi nästa år får en socialdemokratiskt ledd regering med Stefan Löfven som statsminister.

Tobias Baudin
LOs vice ordförande