Fråga facket Fråga facket

Misslyckad jobbpolitik stärker lågkonjunkturen

Välfärd LOs ordförande och och S–märkta kommunalråden: Regeringens nedrustning av utbildningsplatser tar oss bakåt i tiden


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 4 december 2012

Arbetsmarknadspolitiken har misslyckats. Mellan åren 2008 och 2012 har andelen som saknar ersättning vid arbetslöshet ökat kraftigt. Antalet har mer än tredubblats från cirka 49 000 till nära 152 000 personer. Många tvingas leva på sin familj, men allt fler tvingas leva på social­bidrag för att försörja sig och sina familjer.

Dagens usla ersättningsnivåer leder både till att individer blir fattiga men också till att förstärka lågkonjunkturer. Den privata konsumtionen faller när många löntagare tvingas klara sig på hälften av den gamla lönen vid händelse av arbetslöshet. Sam­tidigt låter regeringen skatte­betalarna i kommunerna ta smällen genom ökade kostnader för socialbidrag och kommunala arbetsmarknadspolitiska projekt, vilket i sin tur leder till mindre resurser till skola, vård och omsorg.

En halv miljon svenskar har fallit ur a-kassan sedan regeringen chockhöjde avgifterna. Drygt 60 000 personer har utförsäkrats från sjukförsäkringen på grund av stelbenta tidsgränser. Många som hamnar utanför trygghetssystemen står utan inkomst. Detta får en direkt och allvarlig effekt på kommunernas ekonomi. Samtidigt sjunker statens kostnader för a-kassa och sjukförsäkring.

Trots att närmare 400 000 svenskar i dag är arbetslösa och att sysselsättningsgraden har sjunkit så minskar de statliga utbildningsinsatserna. Vi anser att arbetsmarknadsutbildningarna bör fördubblas jämfört med i dag. Det är oacceptabelt att Arbetsförmedlingen skickar tillbaka stora delar av sitt anslag i ett läge när arbetslösheten är hög. Enligt LO-ekonomerna tros arbetslösheten nästa år bli omkring 8,5 procent.

Utöver den statliga arbetsmarknadspolitiken och en bättre fungerande arbetsförmedling måste också resurserna till vuxenutbildning öka. Idag minskar statsbidragen för vuxen­utbildning vilket innebär att kommunerna antingen får dra ned på andra prioriterade verksamheter eller låta antalet utbildningsplatser minska. Inget av alternativen är rimliga i ett läge av lågkonjunktur.

Människor som ställs till arbets­marknadens förfogande, men som inte uppfyller arbetsmarknadens krav, behöver utbildning. Enligt en undersökning utfört av fackförbundet ST anser en klar majoritet av arbetsförmedlarna att arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning är bästa vägen att få folk i arbete. Regeringen har i stället valt att genomdriva kvalitetssänkande förändringar hos arbetsförmedlingen.

Det finns kommuner som börjat ge arbetslösa längre anställningar inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, vilket bland annat innebär att berörda personer kvalificeras för a-kassa. Det är ett direkt svar på de ökade socialbidragskostnaderna och den eskalerande långtidsarbetslösheten.

Vi ser ett ”tyst systemskifte”. Kommunala arbetslöshets­projekt och ökat kommunalt försörjningsstöd är en återgång till forna tiders arbetsmarknads­politik. Detta sker trots att en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik med starka försäkringar har visat sig överlägsen.

Vi uppmanar regeringen att tänka om. Upprusta arbetsmarknadspolitiken, öka platserna i arbetsmarknadsutbildningen, skapa fler möjligheter till arbetsplatspraktik, utöka antalet subventionerade anställningar, återuppbygg arbetslöshets­försäkringen och återupprätta en arbetsförmedling som klarar matchningsuppdraget.

 

Karl-Petter Thorwaldsson, LO ordförande

Lena Baastad (S), kommunalråd Örebro

Carina Blank (S), kommunalråd Gävle

Boel Godner (S), kommunalråd Södertälje

Lars Stjernqvist (S), kommunalråd Norrköping

Lena Micko (S), kommunalråd Linköping

Marlene Burwick (S), kommunalråd Uppsala

Jimmy Jansson (S), kommunalråd Eskilstuna

Ulla Persson (S), kommunalråd Västerås