Fråga facket Fråga facket

När vi hjälps åt får alla det bättre

Arbetsmarknad LOs avtalssekreterare förklarar varför han är nöjd med det nya försäkrings­avtalet. LO och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram ett nytt preliminärt försäkringsavtal som godkändes av LOs styrelse måndagen den 28 november. Avtalet är det första som sluts i avtalsrörelsen och en stor facklig framgång. Bland annat innehåller överenskommelsen 100 procent av lönen från första dagen vid arbetsskada, höjd kompensation vid sjukersättning och bättre pensionsvillkor för gravida.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i LO-tidningen 2 december 2011

LOs avtalssekreterare förklarar varför han är nöjd med det nya försäkrings­avtalet.

LO och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram ett nytt preliminärt försäkringsavtal som godkändes av LOs styrelse måndagen den 28 november. Avtalet är det första som sluts i avtalsrörelsen och en stor facklig framgång. Bland annat innehåller överenskommelsen 100 procent av lönen från första dagen vid arbetsskada, höjd kompensation vid sjukersättning och bättre pensionsvillkor för gravida.

Fackföreningsrörelsens uppgift är att teckna avtal som gör att arbetslivets villkor är rättvisa – att arbetsgivarnas makt inte är ensidig. Därför är varje avtalsrörelse ett tillfälle att jämna ut skillnader. Det är bara möjligt om de fackliga organisationerna har inflytande och kan ta ansvar.

De största segrarna kommer när LOs förbund håller ihop. Det nya försäkringsavtalet är framförhandlat inom ramen för LOs samordning och är ett bevis på vad många förbund kan göra tillsammans. Ribban för vad en samlad fackföreningsrörelse kan åstadkomma är satt. En förutsättning är att det finns gemensamma mål och vilja till samordning.

Det nya avtalet präglas av solidaritet med dem som skadar sig på jobbet, med dem som inte kan arbeta på grund av sjukdom och med gravida som har för tunga arbetsuppgifter. Nu kommer många människors tillvaro att bli bättre. Samtidigt uppfylls en rad beslut som tagits på LOs kongresser.

Med det nya avtalet ersätts drygt en miljon arbetare fullt ut från första dagen vid sjukskrivningar kortare än femton dagar. Därmed behöver den enskilde verkstadsarbetaren, sotaren, djursjukvårdaren eller restaurangbiträdet inte själva bära konsekvenserna av en skada som sker på arbetsplatsen.

En annan förbättring är att graviditetspenningen blir pensionsgrundande på samma sätt som föräldrapenningen är. För en städerska som inte kan jobb ända fram till förlossningen betyder det att nästan en tusenlapp mer per månad avsätts till hennes kommande pension.

Nytt är också att en byggnadsarbetare som före sin förtidspensionering hade en årsinkomst på 400 000 får 4 280 kronor mer per månad i sjukersättning.

Av LOs gemensamma krav har arbetsgivarna tillmötesgått nästan alla. Det som återstår är stöd till den som blivit uppsagd, kompetensutveckling och krav på bättre rehabilitering. De frågorna ska vi fortsätta att diskutera i en arbetsgrupp tillsammans med Svenskt Näringsliv. Där kommer vi också att ta upp kravet på en förbättrad a-kassa. Samtalen börjar nästa år och arbetsgivarna har redan gjort klart att de vill ha en diskussion om turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las.

Vi håller inte med dem som säger att las har spelat ut sin roll. Lagen är viktig för att förhindra godtycke när arbetsgivaren säger upp anställda. Vårt syfte med samtalen är att förbättra tryggheten för arbetare och se till att LOs medlemmar står bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.

När jämlikheten ökar kommer fler att få det bättre. Med den vetskapen fortsätter kampen för tryggare anställningar, högre lägstalöner och rättvisare villkor mellan kvinnor och män.

Svensk fackföreningsrörelse är stark, stabil och stridsduglig. Vi visar omsorg och empati med varandra. Tillsammans har vi åstadkommit resultat som var och en aldrig kan åstadkomma på egen hand.

Den gemensamma styrkan består av över 1,5 miljoner arbetare och tusentals och åter tusentals fackligt förtroendevalda. Det som vi nu har åstadkommit har vi gjort tillsammans. Bra jobbat. Tack ska ni ha.

Per Bardh
LOs avtalssekreterare