Fråga facket Fråga facket

Nazisternas inmarsch – demokratiskt haveri

Debattörerna: Ett misslyckande att polisen inte kunde garantera säkerheten i Almedalen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 7 juli 2017

Förspelet till årets Almedalsvecka präglades av en enorm bevakning och uppmärksamhet kring att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen skulle vara på plats, efter att polisen och Region Gotland av någon outgrundlig anledning beviljat dem tillstånd att vara där.

Redan där fanns ett vägval - att bojkotta eller vara på plats. Våra organisationer valde det senare, att stå upp för det vi tror på, våra idéer, vår människo- och samhällssyn. Att genom möten, seminarier, folkbildning och kultur skapa framtidstro.

Ett bildat samhälle är ett bättre samhälle, och våra organisationer verkar för rättvisa, jämlikhet och d e m o k r a t i i alla Sveriges 290 kommuner, 365 dagar om året.

Vi har deltagit under en demokrativecka, vi har genomfört seminarier kring hur vi bygger ett samhälle som håller ihop. Och inte minst hur vi genom bildning och organisering kan motverka hat, hot, rasism och nazism.

På fredagsförmiddagen uppmanade polisen ett flertal demokratiska organisationer att stänga ner sina Almedalsverksamheter. Orsaken var att platsen där de hade tillstånd att vara låg i närheten av platsen dit Nordiska Motståndsrörelsen anvisats och att polisen inte kunde garantera säkerheten.

Den sjunde juli 2017 var skyddet för demokratins motståndare viktigare än skyddet för demokratin. Det totala haveriet var ett faktum.

Almedalsveckans upphovsman Olof Palme uttryckte det ganska enkelt: "Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt".

Bedömningen gällande Nordiska Motståndsrörelsen är ett stort slag mot den kampen. Och må heller aldrig detta upprepas igen.


Helén Pettersson, förbundsordförande ABF
Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF
Marie Linder, Hyresgästföreningen
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Anders Österberg, förbundsordförande Unga Örnar
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen
Berit Müllerström, andre vice ordförande LO