Fråga facket Fråga facket

Nu tar LO strid mot visstidsanställningar

Anställningsvillkor LO-förbunden vill i årets avtalsrörelse begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill vi begränsa till maximalt två år, skriver LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad 10 november 2011 kl 19:45 i SvD webb

LO-förbunden vill i årets avtalsrörelse begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill vi begränsa till maximalt två år, skriver LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin.

LO kommer i årets avtalsrörelse slåss för att begränsa de tidsbegränsade anställningarna.

Anställningsformerna är en viktig fråga för LO – det handlar om löntagarnas möjlighet till en trygg inkomst. Men det är också viktigt för att man ska kunna bilda familj, och få de barn man vill ha, och det är viktigt för att man ska kunna arbeta ihop till en vettig pension.

Idag har nästan 600 000 personer på arbetsmarkanden en tidsbegränsad anställning. Var fjärde nyanställd som fick jobb under det första kvartalet i år fick en visstidsanställning. Men anställningsformerna är också tydligt knutet till klass, kön och inte minst ålder och bransch. Bland arbetare är det 19 procent som har en tidsbegränsad anställning och hela 23 procent av arbetarkvinnorna har en tidsbegränsad anställning jämfört med 16 procent av manliga arbetare.

Mest vanligt är visstidsanställningar bland ungdomar. Av alla anställda i åldrarna 16–24 år är mer än varannan, eller 53 procent, tidsbegränsat anställd. Många av de unga har varit på arbetsmarknaden ett par år och har ändå svårt att få en trygg anställning.

Synen på tillfälliga anställningar skiljer sig mellan fack och arbetsgivare. Vi menar att tillfälliga anställningar skapar otrygghet och gör det svårt att förutse sin inkomst. Arbetsgivarna brukar hävda att de tillfälliga anställningarna är bra inkörsportar till ett fast jobb och att det skapas fler jobb och större flexibilitet.

Arbetsgivarnas syn har dock ett svagt stöd hos allmänheten. Enligt en opinionsundersökning LO låtit Novus genomföra anser 53 procent att antalet tillfälliga anställningar bör begränsas till förmån för fasta anställningar. Och 26 procent anser att antalet tillfälliga anställningar inte bör begränsas till förmån för tillsvidareanställningar.

I debatten hörs ofta att unga inte är intresserade av fasta anställningar. Visst finns en tid i livet där inte fast anställning är det allra mest prioriterade. Men det är en samhällsekonomiskt viktig fråga att unga börjar jobba mer och tidigare än idag. För att vi ska kunna finansiera välfärden måste fler arbeta mer än idag. Därför borde det vara en mer prioriterad fråga att unga ska ges möjlighet att jobba mer än att höja pensionsåldern.

LO kommer i årets avtalsrörelse slåss för att begränsa de tidsbegränsade anställningarna. Det är bra för många unga, många kvinnor och många som har otrygga anställningar. Men det är också viktigt för att fler tidigare och mer ska kunna vara med och bidra till den gemensamma välfärden och till sin egen pension.

WANJA LUNDBY-WEDIN

ordförande LO