Fråga facket Fråga facket

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring hjälper inte de arbetlösa

Arbetsmarknad Arbetslösheten i Sverige är högre än många tror; fortfarande nära åtta procent. I Gävleborgs län var ca 11 900 personer eller 8,5 procent arbetslösa första kvartalet 2011 (SCB AKU). Regeringen talar mycket om Sveriges goda ekonomi, men mindre om det lidande och det slöseri som arbetslösheten innebär.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet den 14 juli 2011

Arbetslösheten i Sverige är högre än många tror; fortfarande nära åtta procent. I Gävleborgs län var ca 11 900 personer eller 8,5 procent arbetslösa första kvartalet 2011 (SCB AKU). Regeringen talar mycket om Sveriges goda ekonomi, men mindre om det lidande och det slöseri som arbetslösheten innebär.

Jag tycker att man ska tala om vad det verkligen är; en massarbetslöshet där människor som både kan och vill jobba, inte får möjlighet att göra det. Dessutom är de som drabbas av arbetslöshet hänvisade till en arbetslöshetsförsäkring med tuffa villkor och låg ersättning för sin försörjning. Om de ens har rätt till ersättning. Mer än 500 000 personer har lämnat a-kassan, sedan regeringen gjort den både sämre och dyrare.

Regeringen har, trots allt tal om arbetslinjen, sänkt ambitionerna rejält på det arbetsmarknadspolitiska området. Syftet med regeringens politik är uppenbart; det handlar om att hålla tillbaka löneutvecklingen i branscher där arbetslösheten är hög. I stället för att erkänna att den höga arbetslösheten är ett samhällsproblem och försöka göra något åt det, så skickar regeringen signalen att arbetslösheten är ett individuellt problem: den som drabbas av arbetslöshet ska själv ta konsekvenserna.

Hos regeringen finns ingen ambition eller vilja att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Istället lägger man krutet på att försöka göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. Det är lätt att förledas att tro att en obligatorisk a-kassa automatiskt skulle leda till att fler arbetslösa får ersättning, och kanske t o m högre ersättning än idag. Så är det inte. Däremot tvingas alla betala avgiften om den blir obligatorisk. Men det är inte om den är obligatorisk eller frivillig, eller organisationsformen som avgör om man får ersättning eller inte om man drabbas av arbetslöshet. För det krävs politisk vilja och politiska beslut om att förbättra villkoren och ersättningen.

Att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk hjälper inte de nära 12 000 personer som är arbetslösa i Gävleborg. Regeringen bedriver ett spel för galleriet, som inte leder till något positivt, vare sig för den som drabbas av arbetslöshet eller för den svenska ekonomin.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande