Fråga facket Fråga facket

Öka demokratistödet till Belarus

Den internationella solidariteten med de demokratiska krafterna i Belarus måste öka. Kraven på demokratiska reformer måste återupprepas och inte tappa fart. Därför är det mycket oroande att flera högerpartier vill skära ned det internationella biståndet med upp till hälften. Det skriver Oscar Ernerot, chef för LOs internationella enhet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Global Bar Magazine 21 oktober 2021

Efter att Lukasjenko orättmätigt utropat sig till president i det riggade valet 2020 har demokratin och yttrandefriheten begränsats i Belarus och i det närmaste upphört. Fackföreningar och civilsamhället förbjuds. Fängelserna fylls med politiska fångar. Journalister förföljs och fängslas. Tidningar och nyhetssajter stängs och internet begränsas. 

Trots omvärldens press mot regimen i Belarus har utvecklingen gått bakåt och Lukasjenko nonchalerar alla krav på omval och respekt för mänskliga rättigheter. Normaliseringen av konstant press och hot har tvingat även de modigaste till tystnad. 

Den internationella solidariteten med de demokratiska krafterna i Belarus behöver därför öka. Världsfacket, ITUC, där LO är medlemmar uppmanade därför förra veckan till mobilisering till förmån för demokratirörelsen i landet. 

ITUC kräver att det omedelbart hålls öppna och fria demokratiska val samt:

Ett omedelbart stopp på att fackliga organisationer listas som destruktiva och samhällsfientliga.

Att regimen omedelbart släpper alla fängslade demokratiaktivister och slutar att förfölja och trakassera civilsamhällets organisationer.

Att regimen snarast måste avskaffa systemet som underbygger tvångsarbete och börja att respektera arbetstagarnas rätt att vägra utföra arbeten som kränker deras mänskliga rättigheter.

Att regimen ska respektera de grundläggande rättigheterna i arbetslivet så som föreningsfriheten och rätten att strejka, därutöver ska de avskaffa den obligatoriska registreringen av fackföreningar.

Att regimen respekterar yttrandefriheten och ett omedelbart stopp mot förföljelse av journalister.

LO välkomnar att Sveriges regering har varit tydliga i sin kritik mot regimen i Belarus. Men kraven på demokratiska reformer måste återupprepas och inte tappa fart. Därför är det mycket oroande att flera högerpartier vill skära ned det internationella biståndet med upp till hälften.

Om det skulle bli verklighet skulle de få förödande konsekvenser för kampen mot fattigdom och för demokratin i världen. Belarus huvudstad Minsk är bara en kort flygresa från Sverige. Vi är inte vaccinerade mot antidemokratiska rörelser och det som händer är oroväckande även för oss – inte minst ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. 

Fackligt stöd är det mest effektiva sättet att utveckla och försvara demokratin. Därför kommer LO fortsatt kräva ett generöst bistånd för att bygga demokrati, fred och frihet. Inte

Oscar Ernerot
Chef för LOs internationella enhet