Fråga facket Fråga facket

Ökad ohälsa bland unga på arbetsmarknaden

En arton årig tjej kontaktar fackets hjälptelefon och berättar att hon arbetar som jordgubbsförsäljare utanför ett köpcentrum. Lönen är 40 kronor i timmen. Anställningskontraktet är ofullständigt och arbetsgivaren kontrollerar henne flera ...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En arton årig tjej kontaktar fackets hjälptelefon och berättar att hon arbetar som jordgubbsförsäljare utanför ett köpcentrum. Lönen är 40 kronor i timmen. Anställningskontraktet är ofullständigt och
arbetsgivaren kontrollerar henne flera gången om dagen. Svinn i kassan dras från lönen. Ibland får hon arbete 12 timmar per dag utan rast. Det här är ett exempel på hur det kan se ut för ungdomar på
arbetsmarknaden i dagens Sverige.

På senare år har det kommit upprepade larm om att våra ungdomar mår dåligt. Många unga har ett svårt liv mitt i folkhemmet och välfärden. Det är inte att undra på eftersom pressen på ungdomar är stor,
samtidigt som klasskillnaderna ökar.

Särskilt utsatta för psykisk ohälsa är de ungdomar som har hårt styrda arbeten som ger låg inkomst och med lite eller inget utrymme för egen utveckling. Sådana arbeten förekommer i större utsträckning inom LOs
förbundsområden än inom andra områden. Arbeten där den som är anställd arbetar ensam och kan råka ut för hot, våld och trakasserier ger ökad risk för psykisk ohälsa. Bland LO-förbundens medlemmar finns fler
unga kvinnor än unga män i sådana jobb. Till exempel ökade de sexuella trakasserierna av kvinnliga arbetare drastiskt under perioden 1991 till 2003, framför allt inom privat service och offentlig sektor.

De tillfälliga anställningarna har ökat kraftigt bland unga sedan 1990-talet. Tillfälliga anställningar är vanligt bland ungdomar men mer vanliga bland kvinnor än män. LO-förbundens unga medlemmar är oftare
tillfälligt anställda än andra. I dagsläget har Norra Glesbygden den högsta andelen tillfälligt anställda med ett LO-yrke i åldern 16-24 år. För de mellan 25-29 år är andelen högst i Malmö.

Den som tror att den ungdom som är arbetslös eller bara får ett deltidsarbete som springvikarie inte ansträngt sig tillräckligt har fel. Utanförskapet för landet unga styrs av en strikt logik där klass, kön
och etnicitet är avgörande. Att komma från arbetarbakgrund, vara född utomlands och bo i en storstad medför stor risk att hamna utanför arbetsmarknaden jämfört med att komma från ett tjänstemannahem, vara född
i Sverige och bo i en småstad.

Att vara ny på en arbetsplats ökar risken för olyckor och tillbud. Obefintlig eller bristande introduktion förvärrar situationen ytterligare.

Bland de ungdomar som har ett LO-yrke har det psykiska välbefinnande minskat. Framför allt tilltar problemen med sömnbesvär, huvudvärk, ångest och oro bland LOs unga kvinnor.

Under hela sommaren pågår LOs kampanj ”Facket i Sommarland”. Dit kommer vittnesmålen om hur våra ungdomar kan behandlas på sin arbetsplats.

De vanligaste frågorna rör lönesättning men också arbetsmiljö och arbetstider:

· Tjej, 19, arbetar i restaurangkök och tvingas arbeta 16 dar i följd mellan 10 och 16 timmar per dygn i 35-gradig värme. Får inget OB eftersom arbetsgivaren saknar kollektivavtal och vägrar skriva
anställningsbevis. Slutar självmant men får ingen semestersättning på slutlönen.

· En kommun anställer ett stort antal ungdomar för att bemanna ett vandrarhem under sommaren. Kommunen bryter mot arbetstidslagen och arbetsmiljölagen när det gäller minderåriga när de lät minderåriga ensamma
ansvara för såväl reception som kassa. Enligt uppgift byter den anställde själv med kompisar vid förhinder. Den som ”hoppar in” saknar anställningsbevis och får ingen introduktion i arbetsuppgifterna.

Alla ungdomar som kommer ut i arbetslivet har rätt att kräva trygghet på arbetsmarknaden! Det ska finnas kollektivavtal, de ska få ett anställningsbevis där det ska framgå: lön, vart arbetsplatsen är belägen,
vilka arbetsuppgifterna är, hur lång arbetstiden är, vilken ersättningen är för övertid och obekväm arbetstid, rätten till semesterersättning och om arbetsgivaren vill göra avdrag för kost och logi ska det
tydligt framgå hur mycket.

För att bevaka arbetsmiljöerna så krävs det även fler Arbetsmiljöinspektörer som ställer krav på arbetsgivarna att ta itu med riskerna för liv och hälsa.

Det handlar också om att satsa på yrkesutbildningar som leder till arbete och att öka jämställdheten i skolan och på arbetsmarknaden.

Det är inte konstigt om den som har en tillfällig anställning känner otrygghet och mår psykiskt dåligt. Det finns en tydlig koppling mellan ökande tillfälliga anställningar och deltidsanställningar och
spridningen av ohälsa bland unga. Genom att till exempel minska de tidsbegränsade anställningarna och deltidsanställningarna kan hälsan förbättras i ungdomsgruppen.

I sammanhanget är det också viktigt att sprida information och förhindra mindre nogräknade arbetsgivare att utnyttja ungdomar. Våra ungdomar behöver en bra start i arbetslivet. Och samhället behöver ungdomar
som mår bra.

Ulla Lindqvist, LOs andre ordförande