Fråga facket Fråga facket

Orimligt låta LO-arbetare bära tyngsta bördan”

REPLIK DN Debatt 23/10. Finansinspektionen föreslår att amorteringskravet skärps ytterligare. Inspektionen lägger fram sitt förslag trots omfattande kritik. Det framstår som osedvanligt tondövt, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Hållö, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 23 oktober 2017

Sverige behöver reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad. Det skapar förutsättningar för ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ger fler jobb. Men i stället för reformer för en sundare bostadsmarknad så råder ett ensidigt fokus på att begränsa hushållens möjligheter att låna till sitt bostadsköp. År 2010 infördes ett bolånetak som ökade kravet på den egna insatsen vid köp. År 2016 infördes amorteringskrav som ställde krav på månatlig amortering.

Finansinspektionens förslag gör det ännu svårare för nya låntagare att ta sig in på bostadsmarknaden. Kravet drabbar den som inte har en kapitalstark familj som kan finansiera en omfattande egeninsats. 

Finansinspektionens förslag försvårar för LO-medlemmar som jobbar hårt, betalar skatt och vill skaffa en egen bostad. Det är inte rimligt att LO-arbetare ska bära den största delen av kostnaderna för de stora problemen på bostadsmarknaden. Bördorna måste fördelas rättvisare.

Ytterligare inskränkningar av hushållens möjligheter att låna bör först prövas efter att andra åtgärder har uttömts. Vi vill i stället se följande tre reformer:

  1. Krav på att bankerna är välkapitaliserade. Svenska bankerna måste ha mer äkta eget kapital som krockkudde mot finansiell oro.
  2. Goda villkor för nyproduktion. Alla kommuner måste hjälpa till att lösa bostadsbristen.
  3. Översyn av skatterna. LO har länge legat på för att en stor skatteöversyn ska genomföras där skatten på boende ingår.

Den svenska bostadsmarknaden är osund. Men det är inte LO:s medlemmar som driver på bostadsprisrallyt. Tvärtom.

Finansinspektions behöver svara på en grundläggande fråga: Varför ska hårt arbetande LO-medlemmar, utan kapitalstark familj, betala priset för en osund bostadsmarknad?

Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande

Torbjörn Hållö, LO-ekonom