Fråga facket Fråga facket

Otrygga anställningar ger tysta arbetsplatser

Moderaternas förslag om att riva upp anställningstryggheten är ett direkt hån mot alla de kvinnor som den senaste tiden vittnat om sexuella trakasserier runt om i landet. Många av dem har hållit tyst av rädsla för att inte få nästa arbetspass eller ett nytt anställningskontrakt. Den som har en otrygg anställning är extra utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Norran 15 januari 2018

En del av lösningen stavas trygga anställningar. Det borde även Moderaterna kunna inse.

Moderaternas förslag om att riva upp anställningstryggheten är ett direkt hån mot alla de kvinnor som den senaste tiden vittnat om sexuella trakasserier runt om i landet.

Många av dem har hållit tyst av rädsla för att inte få nästa arbetspass eller ett nytt anställningskontrakt. I arbetaryrken är risken att utsättas för sexuella trakasserier nästan 50 procent vanligare bland de som har en otrygg anställningsform, enligt en LO-rapport från 2015.

För LO är det självklart att sexuella trakasserier måste ses utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och att lösningen delvis stavas trygga anställningar. Det säger sig självt: Den som är utbytbar i arbetslivet vågar sällan anmäla på grund av risken att uppfattas som besvärlig av arbetsgivaren. Det är ett maktförhållande som är allt annat än jämlikt.

Att varje bransch har sin egen problematik när det kommer till sexuella trakasserier har de olika branschuppropen tydligt bevisat.

LO-rapporten ”Sjuk av jobbet” visar att kvinnorna i branscher som hemtjänst, hotell och restaurang, där många är ensamma i mötet med kunder, gäster och brukare, löper extra stor risk att utsättas. Det är dessutom i just dessa branscher som de otrygga anställningsformerna är vanligast.

Berättelserna som framkommit i samband med hashtag #metoo visar att det är viktigare än någonsin att skapa en trygg arbetsmarknad.

LO-förbunden gick tidigare i höstas fram med en särskild förhandlingsframställan till Svenskt näringsliv om trygga jobb. Förhoppningen är att parterna ska förhandla bort de allra mest otrygga anställningarna.

Om Moderaterna får bestämma ska osäkerhet däremot bli norm.

Det är ingen politik för vanligt folk.

Berit Müllerström
andre vice ordförande LO

Krister Johansson
ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Maria Mannberg
vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige