Fråga facket Fråga facket

Otrygga anställningar gör unga arbetslösa

Den grundläggande orsaken till ungdomars otrygga situation på arbetsmarknaden hör ihop med de anställningsformer som framför allt erbjuds ungdomar. 45 procent av alla mellan 20 och 24 år har i dag en visstidsanställning. Det är bruket av visst...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den grundläggande orsaken till ungdomars otrygga situation på arbetsmarknaden hör ihop med de anställningsformer som framför allt erbjuds ungdomar. 45 procent av alla mellan 20 och 24 år har i dag en
visstidsanställning. Det är bruket av visstidsanställningar som skapar otryggheten för ungdomarna, inte turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las.

Arbetsgivarna menar ofta att lagen om anställningsskydd tvingar dem att göra sig av med de unga och begåvade och behålla den seniora delen av arbetsstyrkan. Då ska det påpekas att arbetsgivarna har möjlighet
att göra avsteg från turordningsreglerna om dessa avsteg förhandlas med facket. Som facklig organisation har vi inget emot avsteg. Det viktiga är att avstegen ska vara rimliga och förhandlas med facket. På så
sätt tar också den fackliga organisationen ansvar för företaget när det varslas personal.

Uppslutningen kring las har varit bred. På 1970-talet var bland andra Folkpartiet med och införde stora delar av dagens arbetsrättslagstiftning, bland annat las. Lagstiftningens syfte, då liksom nu, är att
stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden. När Folkpartiet nu samlas i Växjö för partiets landsmöte finns flera förslag som går ut på att försämra tryggheten för de anställda.

Las ska ge mest trygghet till dem som arbetat längst. Bakom detta ligger rättviseaspekten men också det faktum att desto äldre man är, ju svårare är det att få ett nytt arbete. De yngre arbetstagarna är helt
enkelt mer rörliga. Utan las riskerar en stor mängd äldre personer att hamna utanför arbetsmarknaden. Den ekonomiska bördan kommer till delar eller i sin helhet att behöva bäras av samhället. Därför är
lagstiftningen rättvis och ekonomiskt rationell.

Så långt det går sköter arbetsmarknadens parter sitt utan inblandning från politiskt håll. Det har varit ett signum för den svenska arbetsmarknaden. På så sätt har det varit möjligt att skapa lugn och ro och
inte minst stabilitet på arbetsmarknaden. Därför är det oroande när trycket på politisk inblandning ökar. Det kommer att öppna upp för en situation där minsta missnöje hos parterna kommer att resultera i krav
på politiska lösningar. Eftersom den politiska majoriteten växlar kommer lösningarna varken att bli långsiktiga eller stabila.

Ungdomsarbetslösheten är ett gissel. Därför är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder så att de ungdomar som hamnar utanför kommer tillbaka till studier, får möjlighet till praktik eller liknande. Att skrota
turordningsreglerna i las kommer inte ha någon inverkan på ungdomsarbetslösheten. Ett minskat bruk av visstidsanställningar kommer att betyda oerhört mycket mer.

Per Bardh, LOs avtalssekreterare
Sandra Viktor, LOs ungdomssekreterare