Fråga facket Fråga facket

Pensionen – en livsviktig affär

Alla har väl någon gång funderat över vad man skulle göra om man vann en miljon eller tre. Säg pensionspengar istället och många bara slår ifrån sig. Faktum är att blygsamma årligt avsatta pensionspengar växer snabbt och blir ett ansenlig...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Alla har väl någon gång funderat över vad man skulle göra om man vann en miljon eller tre. Säg pensionspengar istället och många bara slår ifrån sig. Faktum är att blygsamma årligt avsatta pensionspengar växer
snabbt och blir ett ansenligt kapital.

Vid 55 års ålder har en person som arbetat heltid hela sitt liv runt 1 miljon kronor i pensionskapital. Vid 65 års ålder är summan ungefär 2 miljoner kronor. Det kan jämföras med kostnaderna för ett husköp.
Skillnaden är att vid husköp eftersträvar de flesta köpare kunskap och eftertanke. De stora pensionssummorna till trots är det många som varken har kunskap eller lust att bry sig om pensionspengarna.

För att en persons pensionskapital ska växa krävs en tillväxt av kapitalet på 4 procent över tid. Den som regelbundet ser över sitt val av förvaltare kan komma upp i det dubbla. I slutändan betyder det
tusenlappar per månad när pensionen betalas ut.

För LO-förbundens medlemmar är placeringen av pensionspengarna en livsviktig affär. Därför måste kunskapen om pensionssystemet bli bättre. Det är ett faktum att kvinnor som tvingas att arbeta deltid i större
utsträckning än män också får en lägre pension eftersom pensionen grundar sig på hur många är man arbetar och i vilken utsträckning man arbetar. Ökad kunskap skulle kanske göra att fördelningen av andelen
deltidsarbete förändrades.

Det finns en viktig kopplingen mellan svenska kollektivavtal och tjänstepensionen. Den som vill få ut mesta möjliga pension ska se till att arbeta på ett företag med kollektivavtal, för med kollektivavtalet
följer automatiskt en tjänstepension. Fackets avtalspension kompletterar den ålderspension som den anställde får från det allmänna pensionssystemet. För de allra flesta innebär tjänstepensionen en eller ett
par extra tusenlappar i månaden när det är dags att lämna yrkeslivet.

Tjänstepensionsmarknaden har konkurrensutsatts. Det är en konkurrensfördel att förvalta pensionspengarna till en låg avgift. Låga avgifter är bra men när avgifterna blir för låga finns det anledning att
fundera på de långsiktiga konsekvenserna. Den som köper billigt tror sig göra en bra affär men i själva verket blir det en dyr affär.

Det är viktigt att se skillnad på billigt och orimligt billigt. Det sägs att det som verkar för bra för att vara sant sällan är sant. Det finns helt enkelt inga gratisluncher. Det gäller också när var och en
ska placera dina pensionspengar.

Önskvärt är så höga pensioner som möjligt till så låga förvaltningsavgifter som möjligt men detta måste ovillkorligt ses på lång sikt. Därför är det viktigt att granska pensionsbolagens avgifter; orimligt höga
liksom orimligt låga.

Den enskildes behov av att ställa frågor och stöd i sitt val av pensionsförvaltare är stort. Inom LO finns 10 000 försäkringsrådgivare som kan ge berätta vad man ska tänka på och vad konsekvenserna av olika
val kan bli.

I grund och botten handlar det om att vi måste bry oss lite mer om placeringen av våra pensionspengar. Om vi inte gör det själva så finns det kommersiella intressen utan skrupler som inte drar sig för att sko
sig på vår bekostnad. Nu och framöver är det mycket stora summor som ligger i potten!

Per Bardh
LOs avtalssekreterare