Fråga facket Fråga facket

Politiken i EU måste måste byta riktning

K-P Thorwaldsson: Gå och rösta – högerpolitiken måste få ett slut


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 22 maj 2014

Förtidsröstningen inför söndagens val till Europaparlamentet har redan börjat. Enligt en opinionsundersökning från Novus säger bara drygt hälften av LO-medlemmarna att de kommer att rösta. Mer än var fjärde tycker dessutom inte att det spelar så stor roll vem som företräder oss i Bryssel. Det är oroväckande. Vem som sitter i Europaparlamentet har en direkt inverkan på LO-medlemmarnas vardag – mer än hälften av alla kommun- och landstingsbeslut påverkas av EU-bestämmelser.  

I grund och botten är EU-samarbetet bra. Våra möjligheter att arbeta, utbilda oss och handla med andra länder är avgörande för jobben och den gemensamma välfärden. Gränsöverskridande utmaningar som miljöförstöring, brottslighet och oreglerade kapitalmarknader möts bäst med gemensamma medel och lösningar.

Men förutsättningarna för att skapa hållbar tillväxt och trygga jobb kräver att löntagarna har en stark ställning. En gemensam marknad får inte utnyttjas för att pressa löntagarnas villkor nedåt eller hota rätten att teckna kollektivavtal.

Här går en tydlig skiljelinje i EU-valet. De borgerliga partierna vill ha kvar dagens system där människor från andra länder i EU kan komma till Sverige och jobba på så kallade miniminivåer i kollektivavtalen.

LO vill i stället att svenska kollektivavtal i sin helhet ska omfatta alla på svensk arbetsmarknad. Ingen ska få sämre lön eller sämre villkor bara för att hen är född i Polen eller i Perstorp. Det får vara slut på kollektivavtal light som både missgynnar dem som kommer hit och samtidigt sätter press nedåt på löner och villkor för alla.

Fler än 26 miljoner kvinnor och män i Europa är i dag arbetslösa. Fattigdomen och orättvisorna har ökat under krisåren. Ansvaret för denna utveckling ligger främst på de högerpolitiker som styrt Europa, inklusive Sverige.

 

LO-medlemmarna vill byta spår. Åtta av tio upplever att klyftorna i samhället har ökat de senaste åren och tre av fyra tror att satsningar på välfärd och infrastruktur skapar fler jobb än vad ytterligare skattesänkningar skulle göra.

EU-valet står mellan en politik för full sysselsättning eller fortsatta nedskärningar och avregleringar. Mellan rättvisa villkor eller konkurrens med lägre löner, sämre arbetsvillkor och allt farligare arbetsmiljö.

LO vill:

Att dagens politik med ensidiga åtstramningar och avregleringar upphör. LO har föreslagit ett omfattande nationellt investerings- och stimulanspaket för att få fart på ekonomin.

Att samtliga EU-länder inför en 90-dagarsgaranti för unga. Ingen under 25 år ska vara arbetslös längre än tre månader innan hen erbjuds ett jobb, praktikplats eller relevant utbildning.

Att skyddet för den fria förenings- och förhandlingsrätten, inklusive rätten att vidta stridsåtgärder, stärks inom EU.

Att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. För att förhindra lönedumpning i Sverige måste EU:s utstationeringsdirektiv ändras och Lex Laval-lagen rivas upp. Vid all offentlig upphandling ska krav på kollektivavtal kunna ställas.

Att EU:s regler vad gäller visstidsanställningar tillämpas på rätt sätt. Arbetsgivare ska inte ha möjlighet att stapla visstidsanställningarna på varandra i all oändlighet.

Det behövs ett politiskt skifte i EU. Högerpolitiken med åtstramningar, avregleringar och ökade klyftor måste få ett slut.  LO vill att löntagarnas rättigheter och intressen tillvaratas och balansen på arbetsmarknaden återställs. För att lyckas krävs att fler socialdemokrater tar plats i Europaparlamentet och för det krävs att vi LO-medlemmar tar vårt ansvar och röstar!

 

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO