Fråga facket Fråga facket

Privata försäkringar hotar svensk välfärd

LO: Vi riskerar att gå mot en VIP-välfärd för de som har råd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 28 april 2019

I dagarna kom nyheten om att antalet privata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka. Försäkringarna är betydligt vanligare bland personer med hög inkomst och lång utbildning än bland personer med låg inkomst och kort utbildning. Två tredjedelar av de försäkrade är män.

LO ser de privata sjukvårdsförsäkringarna som en ingrediens i en giftcocktail som hotar välfärden. Att 650 000 person har en privat sjukvårdsförsäkring innebär att allt fler medborgare tror att de kan få snabbare vård med hjälp av försäkringsvård än via den solidariskt finansierade vården. När välbetalda kan köpa sig genvägar till vård, minskar deras intresse av att bidra via skattsedeln till en god hälso- och sjukvård till alla fördelad efter behov. Vi riskerar att gå mot en VIP-välfärd för de som har råd och en otillräcklig basvälfärd till resten. En sådan utveckling skulle öka klyftorna i samhället och leda till försämrad folkhälsa.

I januariöverenskommelsens punkt 59 står följande: ”Patienternas rättigheter stärks och principen om vård efter behov tryggas”. Det förpliktigar. Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna måste agera kraftfullt för en trygg hälso- och sjukvård efter behov. Att privata sjukvårdsförsäkringar har blivit förmånsbeskattade är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt.

Den snabba ökningen av privata sjukvårdsförsäkringar har möjliggjorts av att privata utförare av offentligt finansierad välfärd även får ta emot privat finansierade kunder. Försäkringsbolagen har fått möjlighet att teckna kontrakt med utförare som har sin grundplåt tryggad med offentligt finansierade patienter. De utnyttjar i praktiken offentligt finansierade vårdgivare för att kunna slå solidaritets- och behovsprincipen ur spel.

Vidare anser LO att utförare av offentligt finansierad välfärd endast ska få bedriva offentligt finansierad verksamhet. Den kraftigt ökande andelen vård som drivs av privata entreprenörer och kraven som framförs på privatisering av ytterligare akutsjukhus gör det ytterst angeläget att skärpa skyddet för den solidariska sjukvården.

En gemensam välfärd, som finns när och där vi behöver den, bidrar till jämlikhet, tillväxt och välstånd. En demokratiskt styrd och solidariskt fördelad välfärd skapar tillit och sammanhållning mellan människor. Jämlikheten ökar när välfärden når alla, och ger extra stöttning till dem som behöver. I välfärden är vi medborgare, inte kunder. Vi vill att alla ska få välfärd efter behov, inte att de som kan betala extra får gå före. Därför måste både privat betalda genvägar och vinstjakt i välfärden stoppas.


Torbjörn Johansson LOs avtalssekreterare
Ulrika Lorentzi, utredare LO