Fråga facket Fråga facket

Reformer för starkare Sverige

Snart presenterar regeringen höstbudgeten. Vi hoppas på rejäla reformer som minskar klyftorna och bryter den ökande ojämlikheten. Klyftor är inte bara orättvisa. De drabbar också tillväxten och bidrar till en ökad misstro där extremister hämtar sin näring. Sverigedemokraterna växer, också bland våra medlemmar. Det är givetvis ett misslyckande för hela LO. Sverigedemokraterna är ett arbetarfientligt parti som vill begränsa strejkrätten, ha kvar vinsterna i välfärden och skära ner resurserna till välfärden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Gotlands Allehanda 29 augusti 2017 (lokal artikel publicerad i ett antal lokaltidningar)

Vi träffar dagligen LO:s medlemmar. Och även om tillväxt och sysselsättning nu ökar så upplever många att utvecklingen går åt fel håll. Vi har därför tre krav på regeringen inför höstens budget och nästa mandatperiod:

1. Investera stort i välfärden. Det behövs 70 miljarder fram till 2021 för att möta behoven i skola, vård och omsorg. Staten bör tillföra de pengarna till kommunerna. Det skulle ge 130 000 nya välfärdsjobb; undersköterskor, barnskötare och lärare.

2. Satsa på utbildning för riktiga jobb. Arbetsmarknaden är glödhet. Problemet är inte brist på jobb utan brist på kompetens, inte minst i LO-yrken. Om vi inte ska få en ny underklass av utlandsfödda och unga utan gymnasium måste vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen byggas ut. LO har också föreslagit en modell med utbildningsjobb, där kortutbildade kan kombinera arbete med utbildning. Vi vill förhandla med arbetsgivarna om detta.

3. Höj barnbidraget och skatten på kapital. Vi vill se en satsning på barnfamiljerna genom höjda barnbidrag. Det krävs också ett mer rättvist skattesystem genom en skatteväxling mellan arbete och kapital. Höj skatten på kapital och sänk den på arbete. Den orättvisa ”pensionärsskatt” som alliansen införde bör tas bort och avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift införas.

Om vi ska lyckas ta itu med de utmaningar vårt land står inför måste det bli ett slut på det politiska spelet. Nu krävs breda reformer för ett starkare Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson LOs ordförande
Thomas Klang LO-distriktet Gotlands ordförande