Fråga facket Fråga facket

Regeringen har lämnat walk over Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin: Vi vet att det går att investera Sverige ur jobbkrisen

En kraftig höjning av statsbidragen till kommunerna som skapar fler jobb och som undviker uppsägningar av anställda i kommuner och landsting och försämrad kvalitet i välfärden. Det är Mona Sahlins och Wanja Lundby-Wedins första punkt för att...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En kraftig höjning av statsbidragen till kommunerna som skapar fler jobb och som undviker uppsägningar av anställda i kommuner och landsting och försämrad kvalitet i välfärden.
Det är Mona Sahlins och Wanja Lundby-Wedins första punkt för att mildra konjunkturnedgången. Något som de anser att regeringen har misslyckats med.
Enligt Arbetsförmedlingen kommer arbetslösheten att öka kraftigt under detta år och nästa. Skattintäkterna minskar och oron över familjeekonomin minskar konsumtionen och späder på konjunkturnedgången. Detta
leder i sin tur till stora underskott i statens kassa, men också i många landsting och kommuner. Och när kommunernas ekonomi försämras, då kommer nedskärningarna och uppsägningarna i skola, omsorg och
sjukvård. Nu måste den moderatstyrda regeringen sluta huka och börja agera!
Vi skyller inte internationell finanskris på den borgerliga regeringen, men deras brist på aktiv politik förvärrar krisen för jobben och välfärden. Regeringen var oroande passiv redan innan krisen på de
finansiella marknaderna blev akut. Det duger inte längre att upprepa mantrat att man redan lagt en expansiv budget. Den politiken grundar sig ju på helt överspelade ekonomiska prognoser. Nu ser läget – även i
regeringens egna prognoser – helt annorlunda ut. Tillväxten visar minus och varslen är rekordhöga. Då är det inte ansvarsfullt att inte agera kraftfullt – tvärtom!
Vi har tidigare varit duktiga i Sverige på att använda kristider till att rusta människor och företag. Många andra länders regeringar använder nu den aktiva politik som vi tidigare varit bra på i vårt land. Vi
tycker att det politiska uppdraget måste vara att i lågkonjunktur investera och rusta för att Sverige ska kunna stå längst fram den dag då konjunkturen vänder. Så sker inte i dag, och för detta bär den
moderatstyrda regeringen ansvaret. Här går en avgörande politisk skiljelinje.
Aldrig har en regering heller på så kort tid lyckats att försämra tryggheten för så många löntagare. En halv miljon har lämnat a-kassan, och de som är med får en låg ersättning. Kvinnor och män som blir av med
jobbet inom industrin, och som är med i a-kassan, får cirka 7 000 kronor mindre att leva på i månaden. En varslad får inte chansen att satsa all energi på att söka nytt jobb, nu kommer en försämrad
hushållsekonomi stå i fokus i vardagen. Omställningen försvåras i stället för att underlättas. Regeringens nedskärningar i utbildningssystemen verkar i samma riktning. Så äventyras inte bara jobb och trygghet
i dag, utan möjligheten för människor att ta de nya jobben när de kommer. Det är ett dystert facit för en regering som gick till val på att öka sysselsättningen.
Överst på vår lista för att mildra konjunkturnedgången och för att se till att färre löntagare står utan jobb eller sysselsättning 2009 är:
    En kraftig höjning av statsbidragen till kommunerna som skapar fler jobb och som undviker uppsägningar av anställda i kommuner och landsting och försämrad kvalitet i välfärden.
   En offensiv investering i aktiva insatser för arbetslösa och varslade med stöd till utbildning, stöd att söka nytt jobb, kvalificerade arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser och vuxenutbildning.
   Investeringar i nya jobb, infrastruktur och bostäder, aktiva konjunkturåtgärder som ger Sverige nya möjligheter och skapar arbete under krisåren. Ett exempel är ett effektivare ROT-avdrag som också gäller
fastighetsägare/hyresrätter, för att stimulera ombyggnationer i bland annat miljonprogramområdena och smarta miljö- och energilösningar.
   Arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras så att de flesta får 80 procent av tidigare inkomst i ersättning vid arbetslöshet och avgiften ska vara låg till arbetslöshetsförsäkringen.
   Extra stimulansåtgärder för pensionärer, barnfamiljer och studenter som kommer att få det allt svårare att få ekonomin att gå ihop.
Vi vet att det går att investera Sverige ur jobbkrisen. Men regeringen har lämnat walk-over.
Mona Sahlin, Wanja Lundby-Wedin