Fråga facket Fråga facket

Regeringens reformer har skadat arbetsmarknaden

Arbetsmarknad Regeringens bidrag till företagare utan någon grundlig kontroll och uppföljning snedvrider konkurrensen och utsätter de anställda för risken att bli utnyttjade, skriver Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Göteborgs Posten 11 april 2013

 

Regeringens bidrag till företagare utan någon grundlig kontroll och uppföljning snedvrider konkurrensen och utsätter de anställda för risken att bli utnyttjade, skriver Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson, LO.

Le Pain Français missbruk av lönebidrag är tecken på en systemkris. Det visar hur bristfälliga de regelverk som omger arbetsmarknadspolitiken har blivit under den borgerliga regeringen. Det är ironiskt att höra Fredrik Reinfeldts och borgerliga politikers retorik om ett samhälle där utsatta människor sägs missbruka bidrag. Lönebidragsskandalen i Göteborg visar på motsatsen – att det är hög tid att strama åt arbetsgivarnas bidragsmissbruk.

Dagligen rapporteras om hur regeringen smetar ut skattepengar i bidrag till arbetsgivare. Allt för att statistiken över arbetslösa ska minska, kvantitativa lösningar på arbetslöshetsproblemet går före kvaliteten i insatserna. De som lider mest är de som söker arbete.

Genom Arbetsförmedlingen har regeringen betalat ut stöd med frikostiga löften om att arbetsgivaren kan sänka sina lönekostnader. Det sker utan grundlig kontroll och uppföljning. För en ung person kan man få 3 500 kronor i månaden och drygt 12 000 kronor för en långtidsarbetslös. Den arbetsgivare som besöker Arbetsförmedlingens hemsida kan shoppa runt bland en rad olika former av ekonomiskt stöd.

Omfattande vinst

I en av regeringens insatser, den så kallade Fas 3, återfinns totalt 34 000 personer, drygt 3 000 av dem har ingen ersättning överhuvudtaget, trots att de går till en arbetsplats varje dag och utför arbetsuppgifter. Samtidigt tar anordnaren av platsen emot 5 000 kronor per månad. Arbetsgivaren gör alltså en omfattande vinst på att ta emot arbetslösa. Det är ett kraftigt avsteg från hur svensk arbetsmarknad ska fungera.

Att vara arbetslös i Sverige i dag är detsamma som att drabbas av fattigdom.

Regeringens mål har varit att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen genom försämrad a-kassa och låga ersättningar i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Syftet har varit att kraftigt öka pressen på de arbetslösa att tvingas acceptera sämre löner och villkor.

Resultatet av regeringens politik är tydligt: den har inte fungerat. Arbetslösheten är historiskt hög och långtidsarbetslösheten skenar. Arbetslösheten skadar den enskilde allvarligt, även samhällsekonomin drabbas när arbetskraften inte nyttjas fullt ut.

Måste bli värd namnet

Arbetsförmedlingen måste stärkas och inriktas på att förmedla arbeten mellan arbetsgivare och arbetslösa. Sverige behöver en stärkt arbetslöshetsförsäkring värd namnet och arbetsmarknadspolitiken måste inriktas på att ge människor förutsättningar att ta de arbetstillfällen som uppstår.

Den långtgående bidragspolitiken har inte bara konsekvenser för de arbetstagare som drabbas av cyniska arbetsgivare som Le Pain Français. Företag som inte systematiskt missbrukar bidragssystemet får allvarliga problem att hävda sig i konkurrensen. En fungerande och långsiktigt hållbar arbetsmarknad förutsätter konkurrens på lika villkor.

En viktig funktion för kollektivavtalen är att skapa samma konkurrensvillkor för företag i en bransch. Därigenom tvingas företagen att fokusera på ökad effektivitet och kvalitet istället för att pressa priset på arbetskraften. När lönebidragen blir omfattande sätts dock konkurrensens logik ur spel. Det är inte längre säkert att det är de minst produktiva, innovativa och effektiva företagen som konkurreras ut.

Smutskonkurrens

Det yttersta ansvaret för att enskilda arbetslösa farit illa ligger hos regeringen. Även de företagare som drabbats av Le Pain Français smutskonkurrens har skadats. För knappt en månad sedan tillsatte regeringen och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström en utredning för att ta reda på om det förekommer bidragsfusk bland arbetsgivare samt omfattningen av fusket. Svaret på den frågan har givits av Le Pain Français.

Nu återstår för regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att redan utsatta arbetstagare utnyttjas. När ska regeringen ta konsekvenserna och inse att deras egna reformer har skadat arbetsmarknaden? Kanske är den nytillsatta utredningen ett tecken på att Hillevi Engström vaknat. Om inte – är det dags att arbetsmarknadsministern och regeringen vaknar.

Oscar Ernerot, ombudsman LO

Claes-Mikael Jonsson, jurist LO