Fråga facket Fråga facket

Regeringens tur att ta ansvar för arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknad Finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström talar gärna om hur bra den svenska modellen fungerar och att de tillsammans med parterna vill bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i AiP 28 november 2011

Finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström talar gärna om hur bra den svenska modellen fungerar och att de tillsammans med parterna vill bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Regeringen säger också att de eftersträvar en inkluderande arbetsmarknad som är både trygg och flexibel.

Arbetsmarknadens parter har varit ansvarstagande inom arbetsmarknadspolitiken under många år. Vi har vid flertal tillfällen tagit initiativ till insatser där det funnits brister på arbetsmarknaden, trots att det yttersta ansvaret för arbetsmarknadspolitiken ligger hos regeringen.

Nu är det regeringens tur att ta sitt ansvar för att få ner arbetslösheten. Det räcker inte att bjuda in parterna till departementen för att höra parternas syn i den ena eller andra frågan. Nu gäller det att börja lyssna också. Regeringen lyssnade inte när a-kassan försämrades, och inte när sjukförsäkringen urholkades. Chanserna till att visa god vilja börjar bli få. Men nu finns en möjlighet. Regeringen kan välja att lyssna till parterna när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Vi har från LOs sida vid flertalet tillfällen hävdat att fler arbetslösa tidigt måste få del av Arbetsförmedlingens insatser och att de utbildande inslagen i arbetsmarknadspolitiken måste bli fler. Detta hävdar vi igen och igen, eftersom vi ser att det dämpar arbetslösheten. Nu är det hög tid att lyssna och ta ansvar från regeringens sida om man menar allvar med att skapa en väl fungerande arbetsmarknad.

Regeringen har gång efter annan prisat omställningsavtalen som vi parter har slutit genom avtal på den svenska arbetsmarknaden. Omställningsstödet via Trygghetsfonden, TSL är ett sådant initiativ. Ursprunget var att arbetstagare och arbetsgivare såg ett behov av snabbt stöd till arbetslösa. TSLs arbete innebär i praktiken ett omställningsarbete där varslade tidigt får hjälp för att underlätta övergången till nytt arbete, studier eller annat. På så sätt kan LO-förbundens medlemmar minimera tiden i arbetslöshet. TSLs insatser är utformade som komplement till det arbete som Arbetsförmedlingen gör.

Men parternas åtgärder räcker inte. Tillgången till, och innehållet i den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan hos Arbetsförmedlingen är också central – även för dem som nyligen blivit arbetslösa. Den verktygslådan bestämmer regeringen över.

För att bättra på utfallet av arbetsmarknadspolitiken måste alla arbetslösa med behov, även personer som ingår i TSL-systemet, tidigt få tillgång till alla Arbetsförmedlingens insatser.

Innehållet i Arbetsförmedlingens verktygslåda måste också präglas av mer utbildande åtgärder. Sådana åtgärder är exempelvis arbetsmarknadsutbildningar som ges efter behov till arbetslösa och utformas utifrån var efterfrågan finns på arbetsmarknaden.

Nu utmanar vi regeringen att lyssna och ta sitt arbetsmarknadspolitiska ansvar. Det är dags för ministrarna Borg och Engström att gå från ord till handling. Vi uppmanar regeringen att kraftigt utöka de utbildande inslagen i arbetsmarknadspolitiken. Då blir många fler anställningsbara på vår svenska arbetsmarknad.

Madelene Syrén, Utredare LO
Patrick Roselin, Ombudsman LO