Fråga facket Fråga facket

Reinfeldt fördjupar krisen

I veckan är det EU-toppmöte i Bryssel där ekonomi, krisåtgärder och jobb är huvudämnen. Sverige ingår nu i EUs ledartrojka och vi innehar till hösten ordförandeskapet och har därmed stor möjlighet att påverka dagordningen i Europa. Det vi...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I veckan är det EU-toppmöte i Bryssel där ekonomi, krisåtgärder och jobb är huvudämnen. Sverige ingår nu i EUs ledartrojka och vi innehar till hösten ordförandeskapet och har därmed stor möjlighet att påverka
dagordningen i Europa. Det vilar ett tungt ansvar på Fredrik Reinfeldt att ta ledaransvaret och få Europas regeringar att agera offensivare mot krisen.

Från LOs sida menar vi att finanspolitiska stimulanser är avgörande för att få den reala ekonomin att återhämta sig. Krisen har sitt ursprung i den finansiella sektorn, men konsekvenserna slår brett och kommer
att nå alla delar av ekonomin, med stora effekter på produktion och sysselsättning. Kraftfulla offentliga satsningar är nödvändiga och här har EU hittills gjort för lite.

Reinfeldt fördjupar krisen
Reinfeldt betonar att budgetdisciplinen måste stå i centrum för statsfinanserna. Detta i ett läge när regeringarna i Europa står inför en sysselsättningskris av sällan skådat slag menar alltså EUs nästa
ordförande att inga fler insatser inte ska göras av de som har verktygen. Det är obegripligt och kan enligt min uppfattning fördjupa krisen. Var finns solidariteten och insikten om behovet av gemensamma
insatser för att undvika krisens verkningar.

Både IMF och EU betonar att länder bör ha starka automatiska stabilisatorer för att finanspolitiken på ett effektivt sätt ska kunna möta nedgångar i efterfrågan i ekonomin. I Sverige är
arbetslöshetsförsäkringen en av våra viktigaste stabilisatorer. Med en bra arbetslöshetsförsäkring hålls konsumtionen uppe och arbetslösheten riskerar inte att fördjupa lågkonjunkturen.

EU-länderna behöver en bra a-kassa
Den svenska regeringen väljer dessutom att lämna de arbetslösa i sticket. EU-länderna och Europas ekonomier, särskilt i lågkonjunktur, skulle må bra av att ha en arbetslöshetsförsäkring värd namnet. En
arbetslöshetsförsäkring med bra ersättningsnivåer gör att raset i köpkraft och trygghet inte blir så stort

Men statsminister Reinfeldt inser inte att arbetslöshetsförsäkringen påverkar efterfrågan i ekonomin. Statsministern säger nu istället att arbetslöshetsförsäkringen ska ge ”grundtrygghet”. Den ska alltså inte
förstärkas och byggas på principen att den ska ge rimlig ersättning för inkomstbortfall. Detta är ett brott mot den svenska modellen, som bygger på att skydda individen vid arbetslöshet både för att stödja den
enskilde och samtidigt främja en god omställningsförmåga i vår ekonomi. Det är en dokumenterat framgångsrik väg i globaliseringens tid, och den ger både högt välstånd och en god utveckling av reallönerna.

LO anser att regeringens vårbudget måste innehålla träffsäkra utgiftsökningar som räddar jobb och skyddar arbetslösa. Generella varaktiga skattesänkningar har inte samma goda effekt på efterfrågan som riktade
utgiftsökningar, och hotar dessutom de offentliga finanserna på längre sikt. Vi ser tydligt att den finanspolitik med stora permanenta skattesänkningar som den svenska regeringen bedriver – nu senast det
tredje steget av det så kallade jobbskatteavdraget – begränsar möjligheterna att bedriva en effektiv krispolitik. Vårbudgeten måste innehålla en omfattande krispolitik, med bland annat kraftigt sänkta
a-kasseavgifter, statsbidrag till kommuner och landsting och större insatser för arbetslösa som riskerar att förlora sina jobb.

Kärvt budskap
Statsminister Reinfeldt säger att han i princip ska föra samma politik i EU som i Sverige. Den politiken kommer att fördjupa krisen och försvåra den ekonomiska återhämtningen. Det är ett kärvt budskap till
Europas löntagare.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande