Fråga facket Fråga facket

Reparera sjukförsäkringen, nu!

Sverige har en trasig sjukförsäkring. Det är hög tid att de politiska partierna lägger spelet åt sidan och lagar den. LO:s medlemmar förtjänar en trygg sjukförsäkring, skriver Lisa Bengtsson, LO:s andre vice ordförande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 25 november 2020

Om du blir sjuk ska du få rehabilitering för att så snart som möjligt kunna gå tillbaka till jobbet. Och om du är för sjuk för att kunna arbeta ska du ha rätt till ekonomisk trygghet, inte kastas ut i fattigdom. Så ska det vara i ett modernt välfärdssamhälle. Men så är det inte i Sverige i dag. Tvärtom har svensk sjukförsäkring varit trasig i flera år. Vi har till exempel vad som sannolikt är industrivärldens hårdaste kvalifikationskrav för att få ersättning. 

Coronaepidemin har gjort bristerna ännu tydligare. Endast sju procent av LO-medlemmarna kan jobba hemifrån. I stället står de i frontlinjen i kampen mot viruset, med risk för sin egen hälsa. LO-förbunden har otaliga vittnesmål från medlemmar som nu är för sjuka för att kunna arbeta men som Försäkringskassan tycker är för friska för att få sjukpenning. 

Det räcker nu! Alla partier måste lägga spelet åt sidan och inse att det är dags att reparera Sveriges trasiga sjukförsäkring. Det räcker inte med  tillfälliga lösningar under coronapandemin. Nyligen presenterade utredaren Claes Jansson en rad välgrundade förslag.  Dessa förslag måste nu också bli till verklighet. Det handlar bland annat om följande:

Den orimliga prövning av arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad som görs efter ett halvt års sjukskrivning måste upphöra. Försäkringskassan ska i stället ange vilken typ av arbeten den försäkrade kan ta. 

Försäkringskassan ska väga in att de försäkrade har individuellt varierande omställningsförmåga. 

Försäkringskassan måste på ett bättre sätt underbygga sina beslut. De senaste åren har vi sett allt för många exempel på hur LO-förbundsmedlemmar fått sin rehabilitering avbruten av för snäva tidsgränser. 

Villkoren för tidsbegränsat anställda måste förbättras. I dag gör den ekonomiska otryggheten vid sjukdom att de ofta tvingas gå till jobbet med symptom, trots den pågående pandemin. 

LO menar dessutom att karensavdraget måste avskaffas permanent. Det skulle motverka den skadliga sjuknärvaron och minska smittspridningen. Det är inte rimligt att Sverige, som enda nordiska land, ska ha en smittspridningsmekanism inbyggd i sjukförsäkringen.

LO:s krav på politiken är tydliga. Vi behöver inte fler utredningar. Förslagen som nu lagts fram är både konkreta och realistiska. De behöver helt enkelt genomföras.

Det är dags att gå från ord till handling. Det handlar om få ordning på en av de absolut viktigaste hörnpelarna i det svenska samhällsbygget. Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en trygg sjukförsäkring för alla LO-förbundens medlemmar.

Lisa Bengtsson, LOs andre vice ordförande