Fråga facket Fråga facket

Replik: ”Främsta drivkraften får inte vara vinstmarginaler”

Välfärd Det är glädjande att nu även Svenskt näringsliv ansluter sig till oss som varnar för konsekvenserna av låg kvalitet och höga vinster inom den framväxande välfärdsmarknaden. Slöseriet med skattemedel måste få ett slut. Från LOs sida har vi undersökt svenska folkets syn på de höga vinstutdelningarna i välfärdsföretagen och hela 80 procent av svenskarna vill att vinsterna ska återinvesteras i välfärden och bara 14 procent stödjer den nuvarande, oreglerade linjen. En övervägande andel tror också att kvaliteten och personalens arbetssituation skulle förbättras om vi hittade metoder för att begränsa vinsterna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Expressen 22 oktober 2012

Det är glädjande att nu även Svenskt näringsliv ansluter sig till oss som varnar för konsekvenserna av låg kvalitet och höga vinster inom den framväxande välfärdsmarknaden. Slöseriet med skattemedel måste få ett slut. Från LOs sida har vi undersökt svenska folkets syn på de höga vinstutdelningarna i välfärdsföretagen och hela 80 procent av svenskarna vill att vinsterna ska återinvesteras i välfärden och bara 14 procent stödjer den nuvarande, oreglerade linjen. En övervägande andel tror också att kvaliteten och personalens arbetssituation skulle förbättras om vi hittade metoder för att begränsa vinsterna.

LO lyssnar till alla förslag som medverkar till bättre kvalitet, valfrihet, likvärdighet och en tryggad skattefinansierad och effektiv välfärdssektor. Tyvärr har regeringen ställt sig passiv och litat blint på marknadens självreglerande förmåga. Det duger inte. Sverige måste inte ha världens mest oreglerade välfärdsmarknad.

Utöver att finna metoder för vinstbegränsning så måste vi hitta regleringar som minskar möjligheterna till kortsiktig vinstmaximering eller undermålig kvalitet. Det handlar bland annat om: öppna böcker, meddelarfrihet, tuffare tillståndsgivning, personaltäthet, inspektionsmöjligheter, tryggare anställningar, bättre arbetsvillkor och starkare styrning av etableringsbesluten.

Välfärdssektorn är inte en marknad, vilken som helst. Vi kan inte fortsätta som tidigare, drivkraften måste vara medborgarnas bästa -inte vinstmarginalerna.

Tobias Baudin

Tobias Baudin är förste vice ordförande i LO