Fråga facket Fråga facket

S måste återupprätta tron på politikens möjligheter

Opinionsbildning Publicerad i DN den 24 mars 2011 I helgen väljer Socialdemokraterna en ny partiledning. Det markerar en nystart efter höstens valnederlag. Socialdemokraterna ska återigen hitta den vägvinnande formeln som kombinerar tillväxt och utveckling och förenar breda grupper i vårt samhälle i vetskapen om att alla tjänar på rättvisa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i DN den 24 mars 2011

I helgen väljer Socialdemokraterna en ny partiledning. Det markerar en nystart efter höstens valnederlag. Socialdemokraterna ska återigen hitta den vägvinnande formeln som kombinerar tillväxt och utveckling och förenar breda grupper i vårt samhälle i vetskapen om att alla tjänar på rättvisa.

Från LOs sida vill vi utveckla den facklig-politiska samverkan för att passa våra medlemmar även i framtiden. Det låter sig dock inte göras utan en korrekt bild av vilken politik som krävs för att gynna
löntagarnas intressen. Vi har därför genomfört en stor medlemsundersökning som vi presenterar i samband med helgens kongress. Undersökningen är genomförd i samarbete med Novus opinion och omfattar intervjuer med 1.000 medlemmar inom LO-förbunden.

En stor majoritet av LO-förbundens medlemmar vill se reformer som syftar till en politik för ökad jämlikhet och bättre välfärd. De största samhällsproblemen, menar våra medlemmar, är: arbetslösheten, ungdomars situation på arbetsmarknaden, ökade klyftor och dåliga arbetsvillkor och löner. Tyvärr ser vi i dag en politik som inte tar den oron på allvar. En politik där klyftorna ökar och välfärden försämras.
Borgerligheten har vunnit val trots ett folkligt motstånd mot ökade klyftor och försämrade resurser till välfärden. Det är ett underkännande också av den socialdemokratiska politiken och vår bristande förmåga
att stoppa den ökande ojämlikheten.

Drygt tre av fyra LO-medlemmar (76 procent) vill att Socialdemokraterna bedriver en aktiv politik för minskade inkomstklyftor. Bara knappt var tionde tycker att inkomstklyftorna i Sverige borde öka.
Socialdemokraterna måste förnya sin politik med jämlikheten som vassaste vapen.

Historiskt har LO och Socialdemokraterna, den fackliga och den politiska delen av arbetarrörelsen, vunnit viktiga framgångar för Sveriges löntagare. Vi har aldrig accepterat sakernas ordning. Alltifrån kampen
för åtta timmars arbetsdag till arbetet för ett demokratiserat arbetsliv har vi varit övertygade om att löntagarnas intressen måste ges företräde. Tillsammans har vi försökt skapa ett jämlikt och gott
arbetsliv. Det har inte varit enkelt och det har förutsatt en stark tro på politikens möjligheter. Men politiken har tappat mark och marknaden har flyttat fram sina positioner.

Bara var tionde medlem instämmer helt och hållet i att politiken kan lösa vardagsproblem och bidra till ökad individuell frihet. Bara 18 procent av våra medlemmar instämmer helt och hållet i att politiken är
den bästa arenan att lösa de stora samhällsproblemen på. Det är en oroväckande utveckling, inte minst för demokratin. Den största och viktigaste uppgiften för arbetarrörelsen är därför att återvinna tron på
politikens möjligheter. Politiken är inte bara en nivå för beslutsfattande, den är också avgörande för vilket samhälle vi får.   

I de stora utmaningarna som Sverige står inför, ojämlikheten, miljöfrågorna, den höga arbetslösheten och ungdomars situation, finns inga enkla svar. Vi måste skapa ett samhälle där individens lycka hänger
samman med det gemensammas framgång. Därför är fortsatta skattesänkningar fel väg att gå. När skatterna har sänkts med över 100 miljarder märks det givetvis också i kvaliteten i välfärden.
Vi lät LO-förbundens medlemmar ta ställning till påståendet; Vad av följande tycker du är viktigast för att göra Sverige till ett bättre land i framtiden? Medlemmarna tog ställning till om mer resurser skulle
läggas på att sänka skatterna eller om mer resurser skulle läggas på välfärden. Svaret var entydigt. Även här vill fler än tre av fyra att resurserna läggs på välfärden. Stödet för den svenska modellen är
grundmurat bland LO-förbundens medlemmar. Det politiska budskapet är tydligt: LO-medlemmarna vill att klyftorna i samhället minskar. Likaså är stödet för förbättrandet av välfärdsstaten stort.

Från LO anser vi nu att den första och viktigaste uppgiften för Socialdemokraterna blir att återupprätta människors tro på politiken som medlet till ett jämlikt samhälle, byggt på frihet och rättvisa.
Socialdemokratin är relevant när den talar till människors drömmar om en bättre framtid, när den ser människors verkliga problem och deras innersta drömmar. Tillsammans måste vi göra politiken till ett
instrument för att förändra samhället igen.

Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande