Fråga facket Fråga facket

S-politiken ger unga jobb

Publicerad i Nerikes Allehanda den 31 augusti 2010 Sverige är ett bra land och leva i och idag försöker även högerpolitiker låta som att de anslutit sig till det Socialdemokratiska välfärdsbygget. Så är retoriken, men lösningarna på samhä...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Nerikes Allehanda den 31 augusti 2010

Sverige är ett bra land och leva i och idag försöker även högerpolitiker låta som att de anslutit sig till det Socialdemokratiska välfärdsbygget. Så är retoriken, men lösningarna på samhällsproblemen är helt
olika. Liksom visionen om vilket Sverige vi vill ha.

Idag är runt 15.000 personer arbetslösa i Örebro län. De är de som fått betala våra skattesänkningar med sänkt ersättning och högre skatt. Det är dessa personers familjer som kanske tvingats byta bostad, sälja
bilen och dra ned på mat och klädinköpen när de är arbetslösa.

Men det som är allvarligt är att det görs väldigt lite för att hjälpa de arbetslösa till ett nytt jobb eller utbildning. I en opinionsundersökning LO låtit genomföra har de intervjuade fått ta ställning till
vad man tycker om arbetsmarknadspolitik, utbildning och kompetenshöjande insatser respektive coachande insatser.

Varannan svarsperson tycker att det är mycket viktigt att arbetslösa får del av utbildande och andra kompetenshöjande insatser. Ytterligare 38 procent anser att detta är ganska viktigt.

Bland LO-förbundens medlemmar tycker fler är stödet för utbildande insatser ännu större. Hela 57 procent av LO-förbundens medlemmar tycker att det är mycket viktigt att arbetslösa får del av utbildande och
kompetenshöjande insatser.

Verkligheten ser dock helt annorlunda ut. Idag ordnar Arbetsförmedlingen utbildning åt tre procent av de arbetslösa i åtgärder. Fram till 2003 var siffran omkring 25 procent. Det görs idag alltför lite för att
bryta arbetslösheten och framförallt är risken för långtidsarbetslöshet mycket stor.

Stora grupper arbetslösa är i behov av utbildning och arbetspraktik för att kunna konkurrera om jobben. För unga bör ett utbildningslyft ske som gör att alla unga får möjlighet att läsa upp sin
gymnasiekompetens.

Jobbsökaraktiviteter och kartläggning av vilka insatser som behövs måste sättas in tidigt för att undvika långa arbetslöshetstider. LO vill också öka möjligheterna till subventionerade anställningar för
långtidsarbetslösa och för människor som på grund av ohälsa varit frånvarande från arbetslivet under lång tid och inte kan återvända till tidigare jobb.

Sveriges välfärd har alltid byggt på vår vilja till arbete. Det är politikens viktigaste uppgift att se till att alla kan vara med och bidra, vi kan inte lämna de arbetslösa utanför vårt samhällsbygge. Det
finns alternativ till den borgerliga politik som leder till ökade klyftor och ojämlikhet. I socialdemokratin tror vi på jämlikhet – vi tror att det skapar ett bättre samhälle – ett samhälle med möjligheter för
alla.

Wanja Lundby Wedin, LOs ordförande