Fråga facket Fråga facket

Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet

Välfärd LOs medlemmar har något att berätta. Det är berättelsen om ett annat Sverige än det som brukar synas i mediedebatten, där avdrag för hemstädning uppmärksammas mer än otrygga anställningar, delade turer och visstider. Där ett snöoväder i Stockholms innerstad behandlas som en riksnyhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Många LO-medlemmar vi träffar tycker att utvecklingen i vårt land går åt fel håll. Vi kan försöka övertyga dem om motsatsen, med siffror och statistik, men det räcker inte. Vi måste göra det i handling. Att bara säga ”det går bra för Sverige” blir en örfil för dem på landsbygden som upplevt att polisstation, post och annan service försvunnit. För dem som varje dag lever med otryggheten i arbetslivet, som ser sina vuxna barn sakna bostad och sina gamla föräldrar svikas av en urholkad äldreomsorg. Detta samtidigt som skattepengar försvinner till riskkapitalbolag. En del av det som gått fel beror på att vi hade en högerregering som hellre sänkte skatten än investerade i välfärd och trygghet. Men vi ska inte skylla allt på dem. Klyftorna i Sverige började växa redan under 80- och 90-talen. Arbetarrörelsen är medskyldig.

Vi ser nu över hela världen hur människors oro utnyttjas av mörka krafter vi felaktigt trott tillhörde historien. Donald Trumps valseger i USA är det senaste exemplet. I vårt eget land är ett parti med nazistiska rötter riksdagens tredje största och har också stöd bland LO-förbundens medlemmar. Det är givetvis ett misslyckande. Rasister och högerpopulister har aldrig haft några lösningar.

Arbetarrörelsen måste nu på allvar svara på de frågor människor ställer, annars kommer helt andra krafter att göra det. Vi måste lyssna, erkänna problemen och erbjuda konkreta lösningar.

Vi i LOs nya ledning vill lyfta fram några områden där vi tror det är nödvändigt att ändra riktning för att bygga Sverige starkare.

1. Bygg Sverige starkare med en skola där alla barn ges samma möjligheter.

Den senaste PISA-mätningen visar att kunskapsresultaten sakta börjat vända uppåt. Läget är dock fortfarande allvarligt, framför allt fortsätter klyftorna mellan barn att växa. Det hotar både vår tillväxt och unga människors möjligheter i livet. Skolkrisen sammanfaller också med att vi utsatts för ett internationellt unikt marknadsexperiment, där företag kan öka sina vinster genom att locka till sig de ”lättaste” eleverna och spara på personal, lokaler och utrustning. Enligt OECD har friskolor sämre resultat än kommunala skolor om man räknar in socioekonomiska förhållanden. Nu krävs ett målmedvetet arbete för att höja kunskaperna och ge alla barn samma chans. Skolan måste få mer resurser. Skolpeng och skolval måste reformeras för att motverka segregationen. Vi måste få ett totalstopp för vinstuttag liksom för religiösa friskolor. Även ett förstatligande av skolan bör övervägas.

2. Bygg Sverige starkare med en reglerad och solidarisk invandringspolitik.

Enbart år 2015 tog Sverige ensamt emot över 160 000 asylsökande. På lång sikt är det inte hållbart att fortsätta så. Sverige måste återgå till den både reglerade och solidariska invandringspolitik som Socialdemokraterna historiskt har stått för. Hela EU måste dela ansvaret för människor på flykt. Just nu måste vi i Sverige fokusera på att få de nyanlända som redan befinner sig här, in på arbetsmarknaden.

Om vi ska klara detta måste vi också strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Det är orimligt att människor från länder utanför EU fritt kan komma och arbeta i Sverige samtidigt som hundratusentals människor som redan finns här står utanför arbetsmarknaden. Arbetskraftsinvandringen måste styras till branscher med arbetskraftsbrist. Vi måste ha ett system som gynnar dem som arbetar i vårt land, inte arbetsgivare som vill dumpa löner.

3. Bygg Sverige starkare med en riktig arbetsmarknadspolitik.

Här har fackföreningsrörelsen en viktig roll att spela. Vi är beredda att ta ett stort ansvar och hitta kreativa och konstruktiva lösningar tillsammans med staten och arbetsgivarna för att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. Men lösningen kan aldrig vara en utveckling med lägre löner och sämre anställningsvillkor. Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla ska kunna försörja sig på ett heltidsjobb.

Av dem som sökte sig till Sverige förra året är de flesta 20 till 34 år och har ett långt yrkesliv framför sig. Det skapar stora möjligheter för hela Sverige eftersom det i flera branscher saknas arbetskraft, inte minst inom välfärden. Vi måste bygga ut Kunskapslyftet, höja statusen på gymnasiets yrkesprogram och öppna fler vägar till utbildning. Vi måste också ha en arbetsförmedling som arbetar närmare den lokala och regionala verkligheten.

4. Bygg Sverige starkare genom kamp mot klassamhället.

Klyftorna ökar snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. Alltför många halkar efter medan en liten grupp välbeställda drar ifrån. En av förklaringarna är ökade kapitalinkomster och att skatten på arbetsfria inkomster är lägre än skatten på arbete. Vi vill öka skatterna på kapital och därmed göra det möjligt att minska skatten på arbete, det vill säga någon form av skatteväxling. Samtidigt krävs rejäla förstärkningar för grupper som halkat efter, exempelvis kraftigt höjda barnbidrag och en större satsning på pensionärerna. När det gäller pensionerna måste målet vara att alla garanteras minst 70 procent av sin lön i pension. Vi måste också en gång för alla få bort inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Det är orimligt att vi i ett modernt land fortsätter att sätta lön efter kön.

Över hela världen växer nu högerpopulism, främlingsfientlighet och osund nationalism. Många människor upplever att makthavare inte lyssnar, eller ens bryr sig om dem. De känslorna utnyttjas av de reaktionära krafterna. Där hämtar de sin näring.

Fackföreningsrörelsen är fortfarande Sveriges starkaste folkrörelse. Men vi har inte gjort tillräckligt för att använda den styrkan och bli den förändrande kraft vi skulle kunna vara. Nu ändrar vi på det. Nästa år ska vi i LOs ledning lägga annat åt sidan och i ännu högre grad än tidigare besöka arbetsplatser över hela Sverige, på landsbygd, i städer och förorter. Överallt där våra medlemmar finns. Det handlar om att på allvar ringa in medlemmarnas viktigaste frågor och skapa förändring i deras vardag.

Framtiden är inte ödesbestämd; det går att förändra samhället och öka jämlikheten. Men då måste vi sluta begränsa oss och börja tro på politikens möjligheter igen. Våga tänka nytt och stort. Vi är övertygade om att Sverige behöver ett nytt projekt, en idé om vart vi tillsammans ska ta oss. Den resan börjar nu.


Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

Se filmen Jämlikhet med LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Läs LOs slutreplik i den efterföljande debatten