Fråga facket Fråga facket

Så klarar Sverige krisen

Publicerad i Norra Skåne 2009-02-17 I dag kommer jag att besöka köksfabriken Ballingslöv, träffa anställda på Hemmakväll i Kristianstad och medlemmar i Skogs- och träfacket i Hässleholm. Jag kommer att träffa fackliga medlemmar som kan ber


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Norra Skåne 2009-02-17

I dag kommer jag att besöka köksfabriken Ballingslöv, träffa anställda på Hemmakväll i Kristianstad och medlemmar i Skogs- och träfacket i Hässleholm. Jag kommer att träffa fackliga medlemmar som kan berätta
om sina jobb som de är stolta över, men jag kommer också att träffa medlemmar som förlorat jobbet och som nu undrar vad som kommer att hända.

Även om inte Skåne drabbats hårdare av krisen än något annat län så är många oroliga. I januari varslades i Skåne nästan 2.000 personer, varav 25 personer på kökstillverkaren Ballingslöv. Av Skogs- och
träfackets medlemmar i Sverige är runt 20 procent varslade. Det är tydligt att krisen slagit hårt mot träindustrin. Jag skulle kunna fortsätta att rada siffror om negativ tillväxt och arbetslöshet, men det är
bara att konstatera att de breda löntagargrupperna står inför två mycket besvärliga år. LO är oroliga för att den ekonomiska krisen i Sverige ska bli djupare är nödvändigt och att de som blir arbetslösa inte
bara blir av med jobbet utan också tappar tron på framtiden.

Tidigare har vi i Sverige haft en arbetsmarknads- och utbildningspolitik, samt en arbetslöshetsförsäkring, som gjort att människor rustats under lågkonjunktur. Detta har gjort att svensk arbetskraft klarat en
strukturomvandling.

I dag har politiken rustats ned och det finns risk för att de som blir arbetslösa hamnar allt längre bort från arbetsmarknaden under sin arbetslöshetsperiod. Bara ekonomiskt förlorar en skogs- och träarbetare
runt 5.800 kronor i månaden netto. Detta är effekter av den borgerliga regeringens politik.

Det måste bli ett slut på skattesänkningspolitiken för nu behövs insatser på statsbudgetens utgiftssida. Huvudinriktningen bör vara att förhindra ett ras för sysselsättningen i industrin, som befinner sig i
ett nödläge, bromsa nedgången för byggsektorn samt förhindra spridning till kommunerna.

För att Sverige ska gå stärkt ur krisen föreslår vi:

En arbetslöshetsförsäkring där de allra flesta vid arbetslöshet få 80 procent av sin tidigare inkomst. Avgiften till a-kassan måste sänkas så att alla som behöver försäkringen kan vara medlemmar.

En kraftig investering i aktiva insatser för arbetslösa och varslade med stöd till utbildning, stöd att söka nytt jobb, kvalificerade arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser och vuxenutbildning

En kraftig höjning av statsbidragen till kommunsektorn som innebär att vi räddar kvar jobb inom vård, omsorg och skola.

En satsning på byggande av infrastruktur och bostäder som ger Sverige nya möjligheter och skapar arbete under krisåren. Extra viktigt är att stimulera ombyggnationer i miljonprogramområdena och stimulera till
smarta miljö- och energilösningar.

Wanja Lundby-Wedin