Fråga facket Fråga facket

Sämre lägstalöner skapar inga nya jobb för ungdomar

Kollektivavtal Ska man ta ett jobb till vilket pris som helst? Nej, är svaret från fackföreningsrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad 29 september
Svar på debattartikeln ”Enklare arbeten ska ge lägre lön” av bl a Svenskt Näringslivs vd Dag Klackenberg publicerad 27 september

Ska man ta ett jobb till vilket pris som helst? Nej, är svaret från fackföreningsrörelsen. En för låg lön gör det svårt att leva ett bra liv och för stora löneskillnader är ogynnsamt för samhället som helhet. Vår ekonomi förutsätter att människor har råd att konsumera varor och tjänster, det är så arbetstillfällen skapas. Förutom att en jämn inkomstspridning är samhällsekonomiskt fördelaktigt ser vi ett socialt värde i begränsade inkomstskillnader. Samhället mår bättre när människor ges jämlika förutsättningar. Ett antal företrädare för näringslivet delar inte vår uppfattning och ger uttryck för detta på Aftonbladets debattsida den 27/9. Glädjande nog har de inte lyckats övertyga den yrkesverksamma delen av Sveriges befolkning om behovet av sämre lägstalöner. I en undersökning som LO lät Novus opinion genomföra, tror bara drygt var tionde person att sänkta lägstalöner skapar fler jobb.

Arbetslösheten är ett allvarligt problem och är förtjänt av mer seriösa förslag till lösningar än vad arbetsgivarrepresentanterna lyckas presentera i sin artikel. LO har i en rapport, ”Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna”, visat att det inte finns något samband mellan ingångslöner och ungdomsarbetslöshet.

I stället för att enskilda människor ska subventionera olönsamma företag med låga löner borde arbetslösa ges möjlighet att ta jobb i företag som kan erbjuda en bra lön. Idag talas det om arbetskraftsbrist inom flera yrken och många företag inte hittar personal. Därför vore det bättre att lyssna till dessa företags behov och erbjuda arbetslösa den utbildning som krävs för att ta sådana jobb.

Per Bardh

LOs avtalssekreterare