Fråga facket Fråga facket

Sänkta skatter har finansierats med lån

Ekonomi Organisationen Svenskt Näringsliv presenterade för några veckor sedan rapporten ”Skattesänkningar och offentliga resurser”. I inledningen till rapporten kan man läsa följande påstående:


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Slutreplig
Publicerad i svd.se 22 februari 2014

Organisationen Svenskt Näringsliv presenterade för några veckor sedan rapporten ”Skattesänkningar och offentliga resurser”. I inledningen till rapporten kan man läsa följande påstående:

Det har varit ”växande skatteintäkter och fallande skattetryck under såväl Socialdemokratiskt ledda regeringar som när Alliansen haft makten. Även när hänsyn tas till demografi har skatteintäkterna ökat under perioden.”

Man kan även läsa att ”Till skillnad från många andra länder har skattesänkningarna i Sverige inte finansierats med lånade medel.”

I en artikel på Brännpunkt 17/2 så påpekade jag att dessa påståenden från Svenskt Näringsliv inte är korrekta.

Skatteintäkterna har mätt i fasta priser minskat med cirka 5000 kronor per person under de sju år Alliansen har haft makten. De samlade resurser som finns för att finansiera den offentliga välfärden har således minskat.

Därtill har stora skattesänkningar genomförts även år med underskott. I exempelvis årets budget så sänks skatterna med 18 miljarder samtidigt som det finansiella sparandet enligt regeringen bedöms bli minus 58 miljarder. Skattesänkningarna har därför lånefinansierats.

I en replik väljer organisationen Svenskt Näringsliv att undvika frågan om att skattesänkningarna är lånefinansierade (Brännpunkt 18/2). Organisationen väljer därtill att göra ett stort nummer av att resurserna till några delar av välfärden har ökat mellan år 2000 (!) och 2013.

Men fakta kvartstår: mellan 2006 (det år som Alliansen tillträdde) och 2013 så har skatteintäkterna per person minskat. Det är ett resultat av medvetna politiska prioriteringar.

OLA PETTERSSON

LO:s chefsekonom