Fråga facket Fråga facket

SD:s agerande visar vems sida partiet står på

Sverigedemokraterna är ett löntagarfientligt parti vars politik gynnar de rika. Det är ett faktum, även om Oscar Sjöstedt försöker hävda motsatsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Samhälle 16 oktober 2017

Slutreplik: Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna, hävdar i repliken ”LO sprider lögner om vår politik” att partiets budget ger ökad ekonomisk frihet för vanliga löntagare, pensionärer och småföretagare. 

Vi håller inte med.

Från LO:s håll har vi länge efterfrågat en rättvisare beskattning där kapitalinkomster beskattas hårdare. Vi applåderade därför regeringens besked att skatten på sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs. Det är ett första steg i ett mer rättvist skattesystem som ökar skatten mest för de med högst inkomster. Men det motsätter sig SD samtidigt som man vill sänka marginalskatterna för de allra högst betalda löntagarna

Oscar Sjöstedt tycker kanske annorlunda, men för oss är SD:s agerande ett tillräckligt tydligt bevis på att partiet bedriver en politik som gynnar de rika. 

När det gäller kommunerna vill Sverigedemokraterna dra ner kraftigt på de generella statsbidragen och låta kommunerna själva betala välfärden via skatter i större utsträckning. På grund av den snabba befolkningsökningen är det här kostnader som snabbt kommer att öka. LO:s linje är i stället att höjda statsbidrag ska kompensera kommunerna så att välfärden inte dräneras eller kommunalskatterna kraftigt behöver höjas när utgifterna för kommunerna ökar. 

Sverigedemokraterna visar också än en gång att de är ett fackföreningsfientligt parti. De tycker att det är helt ok att företagare, med inkomster som vida överstiger vanliga LO-medlemmars, ska få ett skatteavdrag för medlemskap i en arbetsgivarförening men att en vanlig LO, TCO – eller Saco -medlem inte ska ha samma möjligheter. Det är ytterligare ett bevis på att SD är ett parti som inte står på löntagarnas sida. 

Vi är glada över att regeringen lagt fram en budget med satsningar på välfärden, barnfamiljerna och löntagarna. Det är, till skillnad från Sverigedemokraternas, en politik för vanligt folk. 

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande