Fråga facket Fråga facket

Sjukförsäkringen kan bli bättre i dag

Välfärd Trots massiv kritik från fackföreningsrörelsen, handikapporganisationerna, den politiska oppositionen, forskarsamhället, kyrkorna och en stark folkopinion vägrar alliansregeringen att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att skapa en rimlig och rättssäker sjukförsäkring.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet den 1 juli 2011

Trots massiv kritik från fackföreningsrörelsen, handikapporganisationerna, den politiska oppositionen, forskarsamhället, kyrkorna och en stark folkopinion vägrar alliansregeringen att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att skapa en rimlig och rättssäker sjukförsäkring.

Regeringens misslyckande är av sådan art att en haverikommission bör tillsättas för att utreda bristerna i sjukförsäkringen och hur ansvariga myndigheter kan förbättra sitt bemötande av sjuka.

När riksdagen i dag röstar om några punkter i sjukförsäkringen finns dock möjligheten att ta ett litet steg framåt. En av de frågor som ska avgöras handlar om den så kallade arbetsförmågeprövningen där de nuvarande reglerna säger att endast den som efter 180 dagar inte kan försörja sig ”genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden” har rätt till sjukpenning. De rödgröna föreslår att den försäkrade istället, i avvaktan på socialförsäkringsutredningen, ska prövas mot ett ”normalt förekommande arbete”.

Detta kan tyckas vara en liten skillnad, men den är inte betydelselös. De nuvarande reglerna öppnar för godtycke. Om handläggaren på Försäkringskassan teoretiskt kan tänka sig att det skulle kunna finnas ett jobb som den försäkrade skulle kunna klara blir den försäkrade av med sin ersättning. Det är bland annat denna regel som lett till att så många omänskliga och uppenbart orimliga bedömningar uppmärksammats av media de senaste åren. Förhoppningsvis kan riksdagen i dag öka rättssäkerheten i sjukförsäkringen genom att rösta för de rödgrönas förslag.

Samtidigt finns det anledning att tona ned förväntningarna. Även om samtliga förslag i det rödgröna utskottsinitiativet skulle gå igenom återstår fortfarande stora brister i sjukförsäkringen. Brister som också måste åtgärdas. Från LO:s sida är kraven glasklara: Tidsgränserna i sjukförsäkringen måste avskaffas och ersättas av stödjepunkter där människor rustas med en individuell rätt till rehabilitering. Utförsäkringarna måste stoppas tills socialförsäkringsutredningen har presenterat ett rimligt alternativ. Reglerna för sjukersättning måste förbättras och göras mer rättssäkra, arbetsmiljöarbetet förstärkas, arbetsgivarna måste pressas eller uppmuntras att ta större rehabiliteringsansvar och individen ska stöttas tillbaka till arbetsmarknaden istället för att pressas ut ur trygghetssystemen. Sverige behöver en modern och rehabiliteringsinriktad sjukförsäkring.

Vid riksdagens omröstning i dag är det upp till bevis för de ledamöter som annars brukar säga att de tror på ett mänskligare Sverige.

Ulla Lindqvist, vice ordförande, LO