Fråga facket Fråga facket

Skattepengar ska inte gå till vinst

Välfärd Välfärd handlar om att vi som bor i Sverige ska kunna ha ett bra liv. Vi ska alla kunna känna oss trygga med att den vård, skola och omsorg som vi erbjuds av det gemensamma är bra. Som medborgare ska vi vara trygga med att de skattepengar som vi betalar används på ett effektivt och bra sätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i ETC 4 september 2012

Välfärd handlar om att vi som bor i Sverige ska kunna ha ett bra liv. Vi ska alla kunna känna oss trygga med att den vård, skola och omsorg som vi erbjuds av det gemensamma är bra. Som medborgare ska vi vara trygga med att de skattepengar som vi betalar används på ett effektivt och bra sätt.

Så ser det inte ut idag. I Stockholmsområdet har vi sett förskräckande exempel på när våra gemensamt ägda skolor och vårdcentraler slumpas bort och vi har sett oroväckande fall på vanvård. Privatiseringarna i kommuner och landsting har gått för långt och det är dags att ta ett omtag.

Det kan inte vara så att vinster i välfärden är en förutsättning för kvalitet och mångfald. Självklart ska vi som medborgare ha möjlighet att välja bland utövare. Men den typ av valfrihet som innebär frihet för riskkapitalbolag att plocka miljonvinster är fullständigt oacceptabel.

LO har tillsatt en välfärdspolitisk utredning för att ta fram konkreta förslag på hur välfärdssystemen kan moderniseras för att svara upp till de krav på kvalitet och tillgänglighet som ställs av såväl medborgarna som samhället i stort.

Vi betalar skattepengar för att de ska gå till våra barns skolgång. Vi betalar skattepengar för att våra föräldrar ska få den bästa omsorgen på sin ålders höst. Vi betalar skattepengar för att alla ska få den bästa sjukvården. Då ska pengarna gå dit, inte till någon ägare som vill plocka ut skyhöga vinster.

Redan i december i år ska ett förslag ligga klart till en gemensam syn på vinstuttag från offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg. Det måste bli stopp på de orimliga vinstuttagen ur vår gemensamma välfärd. Våra skattepengar ska gå till det de är avsedda för.

Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande