Fråga facket Fråga facket

Skatteslöseri löser inte arbetslösheten

LO: Nu är det dags att begrava det nyliberala ingångsavdraget


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 25 januari 2020

DEBATT. Den 1 juli skulle Sverige fått en ny skatteutgift: ”ingångsavdraget”. Ingångsavdraget är en borgerlig idé om sänkta arbetsgivaravgifter som också finns med i Januariavtalet. Avdraget är nu tillfälligt stoppat i riksdagen. LO:s uppfattning är att förslaget är sällsynt illa utformat och aldrig borde ha lagts fram. Nu måste förslaget begravas. Pengarna behövs i välfärden.  

Det hävdas att avdraget riktas mot personer som står långt från arbetsmarknaden. Men så är inte fallet. Tvärtom kommer alla som inträder på arbetsmarknaden att, initialt, kunna ta del av avdraget. ”Ingångsavdraget” kommer år 2022 kosta skattebetalarna över sex miljarder kronor per år. Det betyder att staten kommer lägga mer på denna nya skatteutgift än statens samlade utgifter för:

Exportfrämjande

Åklagarmyndigheten

Rymdforskning

Naturvårdsverket

Statligt stöd till vuxenutbildningen

Redan i dag är välfärden underfinansierad. Alla bedömare är överens om att skolan, vården och omsorgen behöver mer resurser. Pensionerna måste höjas för de grupper som jobbat ett långt strävsamt liv. Trygghetsförsäkringarna behöver förbättras. Att i detta läge gå vidare med nya ofinansierade skattesänkningar är inte rimligt. Välfärden måste prioriteras. Sverige har inte råd med skatteslöseri.

Men ”ingångsavdraget” är inte bara dyrt. Den nya skatteutgiften kommer också vara ett ineffektivt verktyg mot arbetslösheten. Avdraget kommer att få stora så kallade dödviktseffekter, som innebär att samma individ skulle fått jobbet även utan subventionen, då alla som träder på arbetsmarknaden från studier eller som är nyanlända omfattas. Förslaget riskerar därtill att göra det mer gynnsamt att ta in arbetskraft från EU då dessa personer också omfattas av det nya bidraget.

Varför ska svenska skattebetalare betala arbetsgivare som lockar hit arbetskraft från andra länder? Våra invändningar är inga gissningar. Facit finns. Regeringen Reinfeldt införde en modell med sänkt arbetsgivaravgift för yngre. En modell som är mycket snarlik Januaripartiernas förslag om ”ingångsavdrag”. När regeringens eget expertorgan IFAU utvärderade den tidigare existerande nedsättningen för yngre konstaterade expertorganet följande: 

”För individer som är födda utomlands och i allmänhet har en relativt svag anknytning till arbetsmarknaden hittar författarna inga positiva effekter på sysselsättningen”.  LO ser inga skäl till att den nya skatteutgiften kommer bli mer effektiv. Tvärtom. Den samlade effekten av ”Ingångsavdraget” kommer således vara mycket små för arbetslösheten, men negativt för de offentliga finanserna.

LO anser att förslaget om ”Ingångsavdrag” inte bör genomföras. Sverige har inte råd men skatteslöseri och vi förväntar oss att Socialdemokraterna sätter välfärden främst och stoppar dessa nyliberala villfarelser. Återuppväck inte avdraget. Låt pengarna stanna i välfärden.


Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Torbjörn Hållö, LO-ekonom