Fråga facket Fråga facket

Slösa inte bort alla superkrafter, Löfven

Debattörernas krav på statsministern: Ge alla lika möjligheter till arbete. Svensk arbetsmarknad växer och förändras. Sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och nya personer ges varje dag möjlighet att gå från utanförskap till arbetsgemenskap. Men jobben kommer inte alla till del. Personer med funktionsvariationer står ofta sist i kön när nya jobb ska tillsättas. Det är också oftast de som först får lämna när konjunkturen vänder nedåt igen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 14 november 2016

Över 600 000 personer i åldrarna 16-64 år har en funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga. Hälften av dem – 300 000 personer – är utan sysselsättning. Personer som har värdefulla kunskaper, kompetenser och drömmar – men som inte ges chansen att förverkliga dem. Det är ett gigantiskt kompetensslöseri.

Det finns fler jobb som en person med permobil kan göra än inte kan göra. Autism eller adhd kan, med rätt arbetsuppgifter, innebära rena superkrafter som få andra kan mäta sig med.

Och med rätt tekniska hjälpmedel är jobben som personer med syn- eller hörselnedsättningar inte kan göra lika bra som andra väldigt få.

Trots det stängs dörren till arbetsmarknaden för hundratusentals personer.

Novus har, på uppdrag av Samhall, gjort en undersökning som tyder på en lätt ljusning. Andelen arbetsgivare som anställer personer med funktionsvariationer har ökat under de senaste åren. Det är positivt. Men det går för långsamt.

Undersökningen visar att hälften av de arbetsgivare som inte anställer personer med funktionsvariationer anger skälen okunskap och fördomar. De vill, men vågar inte.

Att alla personer som kan och vill arbeta ges möjlighet att göra det är en viktig näringslivsfråga – men också en fråga om alla människors lika värde. Och sällan har förutsättningarna för att åstadkomma förändringar varit så goda som nu.

Tiden då normen var ett fast jobb, hos en enda arbetsgivare, på en och samma geografiska plats hamnar allt längre bakom oss.

I dag består en karriär allt oftare av flera engagemang för flera olika arbetsgivare – ibland på samma gång. Inte sällan kan jobbet göras från ett kontorshotell, ett kafé eller hemifrån.

När en ny arbetsmarknad växer fram måste vi säkerställa att den byggs på talang och kompetens – och inte på förutfattade meningar om vad en person med en annorlunda bakgrund kan tillföra. Men då måste fler se dagens situation för vad den egentligen är – ett onödigt och meningslöst kompetensslöseri.

I dag utser vi i Visa vägen-juryn den arbetsgivare och den eldsjäl i Sverige som vi menar har gjort mest för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer. Det är hjältar som visar vägen mot ett bättre samhälle och vars engagemang bör spridas till fler arbetsplatser. Men ännu fler måste göra mer.

Vi behöver en nolltolerans mot kompetensslöseriet på svensk arbetsmarknad – och det är ett arbete som måste ta sin utgångspunkt i den nya arbetsmarknad som nu växer fram.

Vi uppmanar därför regeringen och statsminister Stefan Löfven att samla ett så brett parlamentariskt underlag som möjligt och utarbeta en nationell handlingsplan för allas lika möjligheter till arbete.

Genom en tydlig handlingsplan kan politiken synliggöra och möjliggöra det engagemang som finns i vårt samhälle.

Sverige har, med sin långa historia av breda samförståndslösningar på arbetsmarknaden, stora möjligheter att ligga steget före och att utnyttja tekniska genombrott, effektivisering och internationalisering på ett sätt som inte stänger någon ute från arbetsmarknaden – och därmed sätta stopp för slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser på den svenska arbetsmarknaden.

Juryn för Visa vägen-priset
Jan Scherman, (ordförande), skribent, föreläsare, konsult och styrelseledamot
Anna-Lena Bohm, vice ordförande Svenskt Näringsliv
Caroline Berg, ordförande Axel Johnson
Eva Nordmark, ordförande TCO
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i bl.a. Systembolaget
Peje Emilsson, grundare av Kreab, Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life