Fråga facket Fråga facket

Sluten kontanthantering minskar rånen i butikerna

Arbetsmiljö Julhelgen är en viktig tid för handeln och det är sällan som butikernas kassor är så välfyllda som nu under jul- och nyårshelgerna. Men den stora mängden kontanter lockar också till sig rånare. Trots att problemet uppmärksammats mycket på senare år genomförs dagligen mellan två och tre butiksrån, året om. Det är givetvis fullständigt oacceptabelt, särskilt när vi vet att det faktiskt går att göra något åt. Det som krävs är därför tvingande lagregler om säker kontanthantering i butiker och bensinstationer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i UNT 29 december 2011

Julhelgen är en viktig tid för handeln och det är sällan som butikernas kassor är så välfyllda som nu under jul- och nyårshelgerna. Men den stora mängden kontanter lockar också till sig rånare. Trots att problemet uppmärksammats mycket på senare år genomförs dagligen mellan två och tre butiksrån, året om. Det är givetvis fullständigt oacceptabelt, särskilt när vi vet att det faktiskt går att göra något åt. Det som krävs är därför tvingande lagregler om säker kontanthantering i butiker och bensinstationer.

När kontanterna försvann från bussarna försvann också rånarna. Men när kontanter försvinner på ett ställe söker sig rånaren till ett annat. Därför måste en lag omfatta alla butiker, inklusive bensinstationer. Alla anställda, även de på små arbetsplatser, ska omfattas av lagen. Alla ska kunna vara säkra på sin arbetsplats. Ett rån är en mycket otäck upplevelse för den som drabbas. Oron och ångesten dröjer ofta kvar länge och det är inte ovanligt att den som utsätts för rån byter jobb på grund av rädslan för att det ska hända igen.

En enkät gjord av Handelsanställdas förbund hösten 2010 visar att sju av tio butiker fortfarande saknar sluten kontanthantering. Inom dagligvaruhandeln saknar fem av tio butiker ett slutet system. Arbetsmiljöverkets förelägganden har inte fått genomslag och höjt säkerheten vid hantering av kontanter. Därför behövs en hårdare lagstiftningen. En generell lag skulle också bli konkurrens­neutral mellan olika butikstyper.

En del rånare kan övergår till att stjäla värdefulla varor när det blir svårare att komma åt kontanter. Därför måste branschen fortsätta med sitt program för säkrare butiker, även om antalet rån minskar rejält efter en övergång till sluten hantering av kontanter.

Många butiker drar sig för de kostnader som följer med en säkrare kontanthantering. Slutna system kan dock vara lönsamt på sikt. Enligt Coop kostar varje butiksrån minst 100 000 kronor – bytet oräknat. För samhället tillkommer kostnader för rättsväsendet, sjukskrivning och utebliven skatt. Ett slutet kassasystem ger förutom säkerhet även snabbare och säkrare räkning av kassan samt en lägre försäkringskostnad. Även skatteverket torde uppskatta slutna kassasystem. Men viktigast av allt, säker hantering av kontanter räddar liv och hälsa.

Riksdagen beslutade den 10 mars 2011 att initiativ bör tas för att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering inom detaljhandeln. Inte mycket har hänt. Under hösten hade Arbetsmarknadsdepartementet ett samråd med inblandade parter. Där diskuterades enbart om det skulle vara en lag eller inte.

Kontanter som betalningsmedel förväntas finnas kvar länge än. LO kräver därför att det snarast tillsätts en arbetsgrupp med representanter från staten och arbetsmarknadens parter med uppgift är att utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering inom detaljhandeln.

Ulla Lindqvist

Wanja Lundby Wedin

LO