Fråga facket Fråga facket

Slutreplik: Regler för skyddsombud finns redan och behöver inte ändras

Svenskt Näringsliv säger att de vill anpassa arbetsmiljöarbetet till framtiden. Visionen de presenterar är dock en återgång till 1930. Den beskriver hur förhållandet såg ut före Saltsjöbadsavtalet och innan arbetarskyddslagen slog fast att skyddsombud är lagliga om de utsetts av arbetstagarnas fackliga organisation, samt förordade skyddskommittéer på större arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dalademokraten.se 1 november 2017

Det finns redan idag regler för när det är okej att utse skyddsombud utan fackets inblandning. Samma sak gäller när flera fackföreningar finns på arbetsplatsen. Reglerna är tydliga och behöver inte ändras.

Vi delar Svenskt Näringslivs bild av att arbetsmarknad och näringsliv är under förändring. Och ja, antalet skyddsombud blir färre, samtidigt som den fackliga organisationsgraden minskar. Ur vårt perspektiv betyder det att vi måste satsa mer på att stötta skyddsombuden snarare än att ge upp och lämna över ansvaret för arbetsmiljöarbetet till arbetsgivarna.

Allt fler, särskilt unga, har otrygga anställningar, vilket gör att det viktiga uppdraget som skyddsombud blir svårt att tacka ja till. Dessutom vet vi att många skyddsombud hindras eller till och med trakasseras av sina arbetsgivare. I en enkät LO genomförde förra året uppgav så många som 32 procent av de tillfrågade att de hindrats i sitt uppdrag. Ingenting tyder på att svårigheterna skyddsombuden möter skulle minska med Svenskt Näringslivs förslag.
Svenskt Näringsliv föreslår en alternativ, icke-facklig organisation som ska stötta "den mest lämpade" anställda som ska samverka om arbetsmiljö. Den typen av gula fackföreningar, som i realiteten är helt i händerna på arbetsgivaren, reglerade vi bort från svensk arbetsmarknad genom huvudavtalet 1938. Det är på inget sätt lämpligt, och gagnar varken den svenska modellen eller arbetsgivarna att återinföra en sådan lösning.