Fråga facket Fråga facket

Som vanligt vill ni sänka lönerna

Replik från LO om enkla jobb. Högern missar aldrig ett tillfälle att heja på för sänkta löner och enkla jobb. Timbro och Muf gjorde det senast i en debattartikel den 15 november.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på aftonbladet.se 21 november 2016

Där vädrar de sin oro över att många nyanlända arbetar svart, inte får kollektivavtalade löner och att arbetsgivare utnyttjar lönesubventioner och statliga stöd. Detta är en oro som LO delar.

Lösningen på en framväxande svart arbetsmarknad är dock inte att upphöra med den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är inte bara ett oseriöst förslag utan ett illa dolt försök att argumentera för sänkta löner och enkla jobb. Om vi ska fokusera på vad som faktiskt får fler nyanlända i arbete finns lösningarna på helt andra ställen.

Låt mig peka på tre reformområden:

Lyft den yrkesinriktade gymnasieskolan. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå är en viktig väg in i till de arbeten som finns.

Bygg ut Kunskapslyftet. Kunskapslyftet behöver fortsatt byggas ut och kvaliteten i utbildningarna säkerställas.

Enklare vägar in i arbete och utbildning för vuxna. Fler vuxna, särskilt nyanlända, behöver få möjligheten att kombinera egna studier med arbete. En central pusselbit är bättre studiefinansiering, som kombinerar arbete med egna studier inom den yrkesinriktade gymnasieutbildningen.

Sverige står inför stora utmaningar och kunskapsklyftorna på den svenska arbetsmarknaden växer. Det som behöves är kraftfulla insatser för att fler ska få möjlighet att bli undersköterskor, industriarbetare och snickare. Då blir det fler jobb och mindre bidrag.

Josefin Johansson, ungsekreterare LO